A Baranya Megyei Főügyészség és a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség 2020. március 5-én tartott közös hivatali értekezleten értékelte 2019. évi tevékenységét. Az értekezleten részt vett dr. Lajtár István közjogi legfőbb ügyész helyettes.

Az értekezletet dr. Varga-Koritár György főügyész nyitotta meg, aki beszámolt a Baranya Megyei Főügyészség személyügyi helyzetéről és terveiről, valamint az ügyészi munkavégzés tárgyi-infrastrukturális feltételeiről, illetve röviden értékelte a szervezet elmúlt évi működését. A megyei főügyész megnyitóját követően dr. Petréteiné dr. Malomsoki Csilla büntetőjogi főügyészhelyettes és dr. Szita László közjogi főügyészhelyettes ismertette részletesen a szakágak 2019. évi szakmai tevékenységének adatait és jellemzőit.

Ezután dr. Nyári Roland mb. fellebbviteli főügyészségi osztályvezető ügyész a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség 2019. évi személyi és tárgyi feltételeit összegezte, majd beszámolt a büntetőjogi szakág eredményeiről, valamint a közjogi szakág szakmai tevékenységének mutatóiról. Megállapította, hogy a büntetőügyek mennyisége növekedést mutatott, míg a magánjogi szakterületen stagnáló ügyszám mellett az ügytípusok arányában mutatkozott változás.

A szakági beszámolókat követően, dr. Lajtár István közjogi legfőbb ügyész helyettes értékelte a főügyészségek szakmai tevékenységét. Röviden összegezte az elmúlt év jogszabályváltozásaiból adódó főbb jogalkalmazási tapasztalatokat, valamint felvázolta az ügyészi szakmai tevékenységet, illetve az életpályát érintő várható feladatokat, jövőbeni kihívásokat. Végül megköszönte a főügyészségek dolgozóinak jó színvonalú, kiegyensúlyozott és eredményes munkáját.

 

 

Hozzászólások lezárva.