A Pest Megyei Főügyészség a fogyasztók védelme érdekében folytatott tevékenysége során különböző vállalkozások fogyasztókat érintő tevékenységét, valamint olyan szerződési feltételeit vizsgálta meg, melyeket fogyasztókkal való szerződéskötéshez használtak. A vizsgálat eredményeként az ügyészség több peres eljárást indított, így egy mobilszolgáltatóval, egy utazási irodával és egy bankkal szemben is.

 I.

A Pest Megyei Főügyészség pert indított az egyik legnagyobb hazai mobilszolgáltatóval szemben, azért mert a cég jogellenesen számítja fel az SMS-ben küldött fizetési felszólítások díját lakossági ügyfeleinek.

Az egyik hazai mobilszolgáltató abban az esetben, amikor az előfizető a díj befizetésével késlekedik, SMS-ben küld felszólítást. Azt követően a fizetési felszólítás díjaként 750 forinttal terheli meg az ügyfél következő havi számláját.

A  főügyészség álláspontja szerint a fizetési felszólítási eljárás díjának megfizettetése jogellenes. A felszólító SMS-ekért a szolgáltató csak akkor számíthatna fel díjat az ügyfeleknek, ha azzal költségei keletkeznének. A mobilszolgáltató azonban a saját távközlési rendszerén keresztül küldi az SMS-eket a fogyasztóknak. Az ily módon megküldött figyelmeztető SMS-ek pedig nem okoznak számára külön költséget.

A díjszabás azért is jogellenes, mert egy milliós ügyfélkörrel rendelkező vállalat esetén észszerűen kell számítani arra, hogy mindig lesznek olyanok, akik elfelejtik befizetni a számlájukat, még akkor is, ha egyébként ezt általában határidőben megteszik. Ez a szolgáltatás nyújtásának szükséges velejárója. A vonatkozó jogszabály szerint viszont ebben az esetben a szolgáltató egyáltalán nem számolhat fel külön díjat.

A Pest Megyei Főügyészség a bíróságra benyújtott keresetében azt indítványozta, hogy a bíróság a szolgáltatót tiltsa el a fizetési felszólítás díjának további felszámításától, valamint az ezen a címen beszedett díjakat egy évre visszamenőleg térítse vissza az érintett fogyasztóknak.

 II.

A Pest Megyei Főügyészség egy országosan működő utazási irodával szemben azért indított pert, mert a részvételi díjat meghaladóan 1500 Ft foglalási díjat fizettetett utasaival.

A főügyészség álláspontja szerint az utas a részvételi díjjal már megfizettette a foglalás díját, ezért a foglalás díj ismételt megfizettetése jogsértő.

Szerződéses kötelessége az utazási irodának, hogy elvégezze az utazás foglalásával kapcsolatos valamennyi ügyintézést. A hatályos jogszabályi előírásokból pedig egyenesen az következik, hogy az utas által fizetendő részvételi díjnak tartalmaznia kell a foglalás díját is.

Ezen okokból az utazási iroda a részvételi díj mellett külön foglalási díjat nem számíthatna fel.

A Pest Megyei Főügyészség keresetében indítványozta, hogy a bíróság az utazási irodát tiltsa el a „foglalási díj” további felszámításától, valamint az utasaitól ilyen jogcímen beszedett díjat öt évre visszamenőleg fizesse vissza.

III.

Az egyik bankkal szemben a Pest Megyei Főügyészség – többek között – azért nyújtott be keresetet, mert a bank a fogyasztókkal kötendő szerződéseiben olyan kikötést alkalmazott, mely alapján a fogyasztó előre elfogadja, hogy a szerződés banki felmondása esetén a tartozása annak előzetes vitathatósága nélkül végrehajtható.

Ez a szerződéses megoldás egy olyan tartozáselismerés, melyet a fogyasztó a szerződés aláírásakor előre elfogad. Erre az ún. „ténytanúsítványra” a szerződés alapján a bank közjegyzői végrehajtási záradékolást kérhet, így elérheti, hogy bírósági, illetve békéltető testület előtti eljárás nélkül, azonnal elrendelésre kerüljön a végrehajtás a fogyasztóval szemben.

Ha a közvetlen végrehajtásra a banknak nem lenne lehetősége, akkor egy perben a bank lenne köteles a követelése jogalapjának és összegszerűségének bizonyítására.

Ez az eljárás a bank számára megkönnyíti a fogyasztóval szembeni igényérvényesítést, hiszen a fogyasztó majd csak a vele szemben már foganatosított végrehajtással szemben indíthat pert a végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása érdekében, melyben már nem a banknak, hanem a fogyasztónak kell bizonyítania. A fogyasztó bizonyítási lehetőségeit tekintve ebben a perben már jóval hátrányosabb helyzetben van, mindamellett, hogy a perindítás további nehézségeket és költségeket ró a végrehajtás alá került fogyasztóra.

* * *

A Pest Megyei Főügyészség a fogyasztók jogainak védelme érdekében már korábban is indított peres eljárásokat, mely ügyekben a bíróságok az ügyészi indítványoknak helyt adtak. Ezekről az ügyekről az alábbi linkeken találhatók meg az ügyészség sajtóközleményei:

/tisztessegtelen-szerzodesi-felteteleket-alkalmazott-tobb-ingatlankozvetito-irodahalozat/

/tisztessegtelen-szerzodesi-felteteleket-alkalmazott-egy-orszagos-ingatlankozvetito-irodahalozat/

Hozzászólások lezárva.