Feladatai közé tartozik többek között az ügyészségi épületek állagának megóvásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok, kisebb karbantartási munkák ellátása. A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, legalább alapfokú iskolai végzettség, de előnyt jelent bármilyen jellegű karbantartási munkával összefüggő szakmunkás képzettség. A jogállásra a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény vonatkozik, azzal, hogy a fizikai alkalmazott illetményét a felek közös megegyezésével a munka törvénykönyvének a munka díjazására irányadó szabályai szerint kell megállapítani.

A szakmai önéletrajzok alapján az alkalmas jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. Jelentkezéseket a szakmai életút bemutatásával, telefonszám feltüntetésével a fov.ghig@mku.hu email címre kérjük megküldeni.

Jelentkezési határidő: 2019. december 20.”

Hozzászólások lezárva.