A Legfőbb Ügyészség, az Országos Kriminológiai Intézet és a Kínai Népköztársaság Legfőbb Ügyészsége 2017. november 14-15-én Budapesten rendezte meg a „Globális biztonságpolitikai kérdések az interneten, különös tekintettel Magyarország és Kína kapcsolatára” című konferenciát.

A téma fontosságát jelzi, hogy dr. Polt Péter legfőbb ügyész már a 2016 őszi hivatalos kínai látogatása alkalmával egyeztetett Cao Jianming legfőbb ügyésszel egy magyar és kínai közös rendezésű, kiberbűnözés elleni küzdelemmel foglalkozó konferencia megtartásáról.

A konferenciát dr. Polt Péter legfőbb ügyész és a kínai delegációt vezető Zhang Xueqiao legfőbb ügyész helyettes közösen nyitották meg, melynek során dr. Polt Péter legfőbb ügyész hangsúlyozta, hogy a kiberbiztonság megteremtése érdekében a nemzetközi egyezmények mellett, kiemelkedően fontos az egyes országok igazságszolgáltatási és kormányzati szerveinek, nyomozóhatóságainak, illetve a tudomány képviselőinek kapcsolatépítése, és folyamatos párbeszéde, míg kínai kollégája ismertette a kibertérben elkövetett bűncselekmények okozta globális kihívásokat, és az azokkal szembeni közös ügyészi fellépés fontosságát.

Ezt követően dr. Polt Péter legfőbb ügyész a konferencia nyitó előadásában a jogi környezettel kapcsolatban kifejtette, hogy a 2013 júliusában hatályba lépett új Btk. és az Európa Tanács Számítástechnikai Bűnözésről Szóló Budapesti Egyezménye modern keretet biztosít az interneten elkövethető bűncselekmények üldözéséhez, ugyanakkor az internetes bűnözés határokon átívelő jellege miatt bizonyítási nehézségek jelentkezhetnek, melynek megoldását az egyes országok közötti együttműködés fejlesztésében kell keresni.

A legfőbb ügyész kiemelte, hogy az együttműködésben –  a Eurojust külkapcsolati tevékenységének listáján kiemelkedő helyen szereplő – Kínai Népköztársaság fontos partner, ezért örömmel venné a Kínai Népköztársaság bevonását az Eurojust igazságügyi kontaktpont-hálózatába, ugyanakkor fontosnak tartja azt is, hogy az államközi megállapodások mellett az igazságügyi hatóságok tagjai személyes ismeretségeket kössenek, szakmai és tudományos kérdésekben véleményt cseréljenek.

A konferencia zárásaként dr. Lajtár István legfőbb ügyész helyettes és Zhang Xueqiao legfőbb ügyész helyettes nyilatkozatot írt alá, melyben vállalták, hogy Magyarország Legfőbb Ügyészsége és a Kínai Népköztársaság Legfőbb Ügyészsége minden eszközzel segíti a két ország ügyészi szervezetei közötti bűnügyi együttműködést és felmérik azokat a lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik a gyorsabb és eredményesebb információátadást a kiberbűncselekmények felderítése és nyomozása körében.

 

Hozzászólások lezárva.