A Tiszaújvárosi Járási Ügyészség hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt egy évre felfüggesztette a büntetőeljárást egy 41 éves nővel szemben, aki az azonos vezetéknevű jogosult adatait felhasználva vette fel a postán az egyik ismerőse részére utalt szociális segély összegét.

Az ügyészség határozata szerint, a gyanúsított 2020. május 6-án reggel egy borsodi kistelepülés postahivatalában az ügyintézőt megtévesztve, magát az egyik szociális segélyre jogosult férfi ismerőse közeli hozzátartozójának adta ki. Cselekményével az volt a célja, hogy az ismerőse számára folyósított 22 800 Ft összegű készpénzt a férfi tudta és hozzájárulása nélkül, jogosulatlanul megszerezze. A postai ügyintéző nem volt elég körültekintő, ugyanis a gyanúsított személyazonosságáról és a segély jogosultjával fennálló rokonsági kapcsolatáról kellő alapossággal nem győződött meg, ezért jóhiszeműen a nőnek előbb átadta a postai kifizetési utalványt, majd – miután azt a gyanúsított a jogosult névaláírását meghamisítva aláírta –  az utalvány ellenében az azon szereplő összeget kifizette neki. Még mielőtt a nő távozhatott volna a postáról megjelent a segély jogosultja, aki a történtekről tudomást szerezve visszakérte a pénzét.

A gyanúsított által elkövetett tulajdon elleni szabálysértés – csalás – elkövetése miatt a nyomozó hatóság külön szabálysértési eljárást kezdeményezett.

A büntetlen előéletű nő beismerte és megbánta a terhére rótt bűncselekmény elkövetését, ezért az ügyészség a cselekmény csekély tárgyi súlyára is tekintettel úgy ítélte meg, hogy a feltételes ügyészi felfüggesztéstől a gyanúsított magatartásának kedvező változása várható. Amennyiben az eljárás feltételes ügyészi felfüggesztésének tartama eredményesen telik el – így a nő a következő egy évben nem követ el olyan szándékos bűncselekményt amely miatt a felfüggesztés tartama alatt gyanúsítottként hallgatják ki – a büntetőeljárás megszüntetésére kerül sor.

Hozzászólások lezárva.