Dr. Polt Péter legfőbb ügyész nyitotta meg november 21-én az ügyészség 30. szakmai-tudományos konferenciáját a Magyar Igazságügyi Akadémián.

A résztvevőket dr. Répássy Árpád, az OBH elnökhelyettese is köszöntötte.

Dr. Polt Péter legfőbb ügyész a megnyitó beszédében rámutatott, hogy a majd százötven éves ügyészi szervezetben komoly hozzáadott értéke van a közös szakmai gondolkodásnak. A legfőbb ügyész kiemelte, hogy hagyományos büntetőjogi témák mellett, a tudományos konferencia előadói olyan aktuális kérdéseket érintenek, mint például a kiberbűnözés vagy a terrorizmus elleni küzdelem, illetve áttekintik az új büntetőeljárási törvény olyan fontos jogintézményeit, mint az egyezség megkötése.

A Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztálya által rendezett két napos konferencián 108 előadótól 77 előadást hangzott el a büntető anyagi és eljárásjogi, a közérdekvédelmi és a büntetés-végrehajtási témákban. Külön angol nyelvű szekció tárgyalta a határokon átnyúló büntetőjogi és környezetvédelmi kérdéseket.

Hozzászólások lezárva.