A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős kárt okozó csalás bűntette és más bűncselekmények miatt vádat emelt a „Bróker Marcsi” néven elhíresült karcagi nővel szemben.

A vádlott egy budapesti székhelyű szolgáltató Kft. ügyvezetőjeként, a gazdasági társaság budapesti és karcagi irodáiban, a cég 1999. augusztus 9-én történt megalapításától kezdődően 2015. április 14-ig rendszeresen jogosulatlanul kötött, lényegében betétgyűjtésre irányuló, részben forintalapú, részben devizaalapú határidős szerződéseket, valamint portfólió kezelésére irányuló szerződéseket.

A vádlott havi 1%-1,75%-os hozam, valamint a hozamok akár 3 havonta lehetővé tett tőkésítésére és az így elérhető kamatos kamatra figyelemmel akár évi 22% feletti hozam garantálása mellett vállalta az átvett pénzösszegek forgatását.

A vádlott az ügyfeleit megtévesztve a szerződésekben olyan kötelezettséget vállalt, hogy a részére befektetés céljából átadott pénzek különböző pénzintézeteknél betétet, vagy értékpapír befektetést képeznek. Az átvett összegeket azonban a pénzintézeteknél nem helyezte el, azokra nézve befektetési tevékenységet nem folytatott.

A vádlott a betétgyűjtési tevékenységéhez nem rendelkezett engedéllyel. Ennek ellenére a szerződéskötések alkalmával ügyfeleit arról tájékoztatta, hogy a tevékenységét jogszerűen működő pénzügyi szolgáltatóként, ellenőrzött formában végzi és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által erre kiadott engedély a birtokában van. A vádlott valótlanul hivatkozott arra is, hogy a sértettek által befektetni kívánt pénz tekintetében az Országos Betétbiztosítási Alap harminc millió forintig garanciát biztosít.

A vádlott a sértettek által készpénzben teljesített befizetéseket a Kft. könyvelésében nem rögzítette, amikor pedig a sértettek átutalás útján bocsátották a vádlott rendelkezésére a befektetni kívánt pénzüket, a vádlott azt kérte tőlük, hogy az átutalás jogcímeként valutavásárlást jelöljenek meg.

Az évek során a vádlott Karcagon széles körben ismert személlyé vált, nagyon sokan megbíztak benne. Annak érdekében, hogy a sikeres tevékenység látszatát folyamatosan fenntartsa, az ügyfelek által kezdeményezett hozam, illetőleg tőke kifizetéseket pontosan teljesítette. A kifizetések fedezetét azonban nem a Kft. gazdálkodásának eredménye, hanem a sértetti befizetések biztosították.

A szerződéskötések, illetőleg hosszabbítások alkalmával személyesen eljáró vádlott az ügyfeleivel bizalmi alapú, jó személyes kapcsolatot ápolt. Emellett a szerződések lejártakor a sértetteknek más befektetések révén el nem érhető magas hozamot mutatott ki. Tevékenységével a sértetteket arra ösztönözte, hogy a befektetett tőkéjüket ne vegyék ki, a szerződéseiket hosszabbítsák meg, és még a további megtakarításaikat is nála helyezzék el.

A vádlott az ügyfeleitől átvett pénzekből, egyrészt a folyamatos tevékenységéhez nélkülözhetetlen bizalom fenntartását szolgáló kifizetéseket fedezte, másrészt maga és a családja megélhetését is ebből biztosította, emellett nagy értékű ingatlanokat, gépjárműveket is vásárolt, családtagjaival költséges utazásokon vett részt, továbbá a cég működési költségeit fizette.

A bűncselekmény-sorozat elkövetésének körülményeiből következik, hogy vádlottnak már a sértettek által befizetett tőkeösszegek átvételekor sem állt szándékában, hogy valamennyi sértett részére akár csak az eredetileg befizetett tőke összegét visszatérítse, erre reális lehetősége sem volt, az egyes sértettek részére történt kifizetések pusztán szerencse-elemként értékelhető megtérülésként vehetők figyelembe.

A Kft. az ország több pontján működő irodáit 2015. április 14. napján bezárta.

A sértettek a vádlott részére befektetés céljából átadott pénzüket a továbbiakban már nem tudták felvenni, azokra a felszámolás alatt álló gazdasági társaság vagyona nem nyújt fedezetet.

A vádlott által döntően magánszemély sértettek részére okozott károk százezer forinttól egymilliárd forintig terjednek. Az összesen 768 sértett sérelmére elkövetett bűncselekmények tekintetében az összes kárérték meghaladja a tízmilliárd forintot, ezzel szemben a vádlott által az évek során a sértettek részére teljesített – megtérülésként értékelhető – kifizetések összértéke nem éri el a négymilliárd forintot.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség a mellékletekkel együtt mintegy 64.000 oldalnyi nyomozati irat alapján döntött a vádemelésről. A terjedelmes, 1729 oldalnyi vádiratban összesen 767 rendbeli üzletszerűen elkövetett csalás, 2 rendbeli sikkasztás, 5 rendbeli számvitel rendjének megsértése, valamint jogosulatlan pénzügyi tevékenység miatt történt vádemelés az előzetes letartóztatásban lévő vádlottal szemben.

Hozzászólások lezárva.