Főoldal » Hírek » Bagoly Bettina mesél munkájának kulisszatitkairól

Dr. Bagoly Bet­ti­na már kilenc éve lát el szó­vi­vői fel­ada­to­kat a Fővá­ro­si Főügyész­sé­gen, így van miről mesél­nie, ha a mun­ká­já­ról kér­dez­zük. Bet­ti­na arca, hang­ja mos­tan­ra állan­dó kísé­rő­jé­vé vált a fővá­ro­si ügyész­sé­gi hírek­nek, ugyan­ak­kor volt idő, ami­kor ő is azon dol­go­zott, hogy ügye­ket vigyen a bíró­ság elé. Manap­ság kis­lá­nya is részt vál­lal anya mun­ká­já­ban.