Főoldal » Hírek » Boldog Nőnapot!
Már­ci­us 8. van – ma a nőket ünne­pel­jük. Az év többi nap­ján se felejt­sük el, hogy a nők az élet min­den terü­le­tén helyt­áll­nak, az ügyész­ség mun­ká­já­ban is nél­kü­löz­he­tet­le­nek.
 
Weö­res Sán­dor ver­sé­vel és az Alcsú­ti Arbo­ré­tum sok-sok hóvi­rá­gá­val köszön­ti a nőket dr. Faze­kas Géza, a Leg­főbb Ügyész­ség szó­vi­vő­je.