Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek

Jogi egypercesek

Az online tér veszélyeit bemutató sorozatunk záró részéhez érkezett.

2022. április 8., 8:45

Online vásár­lá­sok, bank­kár­tyás fize­té­sek - ter­mé­sze­tes részei a min­den­nap­ja­ink­nak. Az elkö­ve­tők ugyan­ak­kor nagyon kre­a­tí­vak abban, hogy hogyan...

2022. március 30., 8:33

A jogalkotó az egyes bűncselekmény-típusoknál megadja a Büntető Törvénykönyvben, hogy milyen büntetési nem és mérték tartozik hozzá.

2022. március 23., 8:43

Az online tér világát a büntetőjog szemszögéből bemutató sorozatunkat a zsaroló e-mailekkel folytatjuk.

2022. március 21., 8:46

A Büntető Törvénykönyv meghatározza azokat a cselekményeket, mulasztásokat, amiket a jogalkotó bűncselekményként kíván büntetni.

2022. március 16., 8:30

Éle­tünk elvá­laszt­ha­tat­lan részé­vé vált az online tér. Sok­szor, sok­fé­le­kép­pen beszé­lünk arról, hogy az inter­net által kínált vég­te­len lehe­tő­ség...

2022. március 11., 8:32

1 2 6 7 8 13 14