Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150

A magyar katonai jog története röviden.

2021. december 17., 8:30

Az ügyé­szi szer­ve­zet fenn­ál­lá­sá­nak 150. évfor­du­ló­ja alkal­má­ból meg­ren­de­zett kül­té­ri kiál­lí­tás­nak mától egy hóna­pig Kecs­ke­mét ad helyet....

2021. december 10., 8:45

Gondolta volna, hogy az országokon átívelő igazságszolgáltatás már több mint 3000 éves?

2021. december 10., 8:30

A családi háttér, az iskolai környezet, a kortárskapcsolatok és a digitális platformok befolyásolják leginkább a fiatalok szocializációját – hangzott el az előadásban.

2021. december 3., 8:48

Idén a virtuális térben öt szekcióban 95 előadó mutatta be az elmúlt évek szakmai, tudományos munkájának eredményeit.

2021. november 22., 8:30

Ki gon­dol­ná, hogy az ügyész­ség­nek köze van a magyar vizs­la faj­tá­já­nak meg­őr­zé­sé­hez?   Dr. Pol­gár Kál­mán, aki a múlt szá­zad ele­jén élt és...

2021. november 5., 8:45

1 2 3 10 11