Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150

Az évvel együtt las­san az ügyész­ség 150 éves évfor­du­lós éve is a végé­hez köze­le­dik. De mielőtt ez meg­tör­tén­ne, az ügyész­ség tör­té­ne­té­nek egy...

2021. december 29., 10:44

A magyar katonai jog története röviden.

2021. december 17., 8:30

Az ügyé­szi szer­ve­zet fenn­ál­lá­sá­nak 150. évfor­du­ló­ja alkal­má­ból meg­ren­de­zett kül­té­ri kiál­lí­tás­nak mától egy hóna­pig Kecs­ke­mét ad helyet....

2021. december 10., 8:45

Gondolta volna, hogy az országokon átívelő igazságszolgáltatás már több mint 3000 éves?

2021. december 10., 8:30

A családi háttér, az iskolai környezet, a kortárskapcsolatok és a digitális platformok befolyásolják leginkább a fiatalok szocializációját – hangzott el az előadásban.

2021. december 3., 8:48

Idén a virtuális térben öt szekcióban 95 előadó mutatta be az elmúlt évek szakmai, tudományos munkájának eredményeit.

2021. november 22., 8:30

1 2 3 11 12