Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150

Markó utca 16. A Leg­főbb Ügyész­ség­nek ott­hon adó épü­let hosszú évti­ze­dek óta szol­gál­ja az igaz­ság­szol­gál­ta­tást. Ünne­pi vide­ónk­kal arra hív­juk...

2021. május 28., 8:40

A fennállásának 150. évfordulóját ünneplő magyar ügyészség június 11-én nemzetközi konferenciát szervez, amelynek egyik kiemelt témája a kiberbűnözés.

2021. május 26., 8:30

A XIX-XX. század fordulójának egyik kiemelkedő közéleti személyisége volt Székely Ferenc.

2021. május 21., 8:30

Ki gon­dol­ná a kora­be­li fotó­kat vagy mai fel­vé­te­le­ket látva, hogy a Kis-Svábhegyen az 1900-es évek ele­jén még sző­lős ker­tek, kuko­ri­ca­föl­dek, erdők,...

2021. május 14., 8:32

A nem­ze­tek Euró­pá­ja a jog­ren­dek sok­fé­le­sé­gé­nek Euró­pá­ját is jelen­ti, annak elle­né­re, hogy a nem­ze­ti sza­bá­lyo­zá­sok­nak sok tekin­tet­ben...

2021. május 7., 7:34

„Lim­ba­cher ügyész a Rózsa Sán­dor sze­mé­lyi ada­ta­i­nak kihall­ga­tá­sa után bele­fog fel­ol­va­sá­sá­ba. Ugyan­azo­kat a váda­kat hozza fel, ame­lye­ket Rózsa...

2021. április 30., 8:18

1 2 5 6 7 8 9