Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Megyei Főügyészség

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség hírei

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség ter­mé­szet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­te miatt  vádat emelt három fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tők a...

2022. december 2., 8:31

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség egy 22 évvel ezelőt­ti halál­eset ügyé­ben előre kiter­vel­ten, aljas indok­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt két férfi...

2022. december 1., 15:45

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy több­szö­rös, külö­nös vissza­eső fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő egy...

2022. november 30., 8:29

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás, pénz­mo­sás és hamis magán­ok­irat...

2022. november 29., 8:31

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség ron­gá­lás vét­sé­ge miatt vádat emelt egy jak­ab­szál­lá­si fér­fi­val szem­ben, aki a néhány nap­pal koráb­ban...

2022. november 28., 8:32

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a több­szö­rös, külö­nös vissza­eső elkö­ve­tő­vel szem­ben, aki alig egy hónap­pal fel­té­te­les...

2022. november 25., 8:58

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za annak a kecs­ke­mé­ti fér­fi­nak, akit a tovább­ér­té­ke­sí­tés­re szánt...

2022. november 24., 10:25

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt egy teher­gép­ko­csi veze­tő­jé­vel szem­ben,...

2022. november 23., 8:50

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség válasz­tás rend­je elle­ni bűn­tett miatt vádat emelt egy nővel szem­ben, aki a 2022. évi ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő válasz­tá­son...

2022. november 22., 8:56

1 2 54 55