Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Megyei Főügyészség

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség hírei

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li üzlet­sze­rű csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2018...

2022. január 20., 8:42

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt egy férfi ellen. Az elkö­ve­tő 2021...

2022. január 19., 8:22

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy jános­hal­mi test­vér­pár ellen, akik egy...

2022. január 18., 8:31

Kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség egy öt főből álló bűn­ban­dá­val szem­ben. Tag­jai Hol­lan­di­á­ból, egy ott élő...

2022. január 17., 9:09

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki 2021. janu­ár 11-én, az M5-ös autó­pá­lyán...

2022. január 13., 9:04

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy infor­ma­ti­kus férfi ellen, aki 2020. év vége és 2021...

2022. január 12., 8:18

Kábítószer-kereskedelem és lopás miatt emelt vádat a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség azzal a fér­fi­val szem­ben, aki élet­tár­sá­val együtt egy roko­nuk ingat­la­ná­nak...

2022. január 11., 8:42

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség ter­mé­szet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt két román férfi ellen, akik 2021. szep­tem­ber 22-én egy teher­au­tó­val...

2022. január 10., 8:19

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy több­szö­rös, külö­nös vissza­eső fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő...

2022. január 6., 8:26

1 2 35 36