Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Megyei Főügyészség

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség hírei

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség ter­mé­szet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki hamis szár­ma­zá­si...

2022. június 30., 8:32

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki négy napon belül három bűn­cse­lek­ményt - köz­tük egy minő­sí­tett rab­lást - köve­tett el...

2022. június 29., 8:55

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő...

2022. június 28., 8:13

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság miatt emelt vádat három fér­fi­val szem­ben. A vas­út­ál­lo­más egyik biz­ton­sá­gi...

2022. június 24., 8:27

A Bajai Járá­si Ügyész­ség bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként elkö­ve­tett, minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za...

2022. június 23., 8:35

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás és súlyos testi sér­tés miatt vádat emelt egy fia­tal férfi ellen, aki az idős sér­tet­tet egy tisza­kécs­kei...

2022. június 22., 8:20

A Bajai Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki kol­lé­gá­i­tól külön­bö­ző...

2022. június 21., 8:39

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt három fér­fi­val szem­ben emelt vádat. Az elkö­ve­tők soro­zat­jel­leg­gel Kecs­ke­mét és...

2022. június 20., 9:00

A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás miatt vádat emelt három fér­fi­val szem­ben, akik háza­lás során fize­tés nél­kül, azzal a...

2022. június 17., 8:32

1 2 45 46