Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség hírei

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt két fér­fi­val szem­ben, akik egy csár­dá­ban ita­loz­va...

2023. május 30., 8:58

A Bajai Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki a test­vé­ré­hez érke­ző...

2023. május 26., 9:17

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás miatt vádat emelt három fér­fi­val szem­ben, akik egy siká­tor­ban hátul­ról rátá­mad­tak...

2023. május 25., 9:37

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy több­szö­rös vissza­eső fér­fi­val szem­ben, aki közös ita­lo­zás alatt...

2023. május 24., 9:12

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki sza­kí­tás­kor a volt élet­tár­sá­nál felej­tet­te...

2023. május 23., 9:03

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki egy hét lefor­gá­sa alatt két bolt­ból és egy magán­ház­ból is lopott Kis­kun­ha­la­son....

2023. május 19., 9:02

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem és új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés miatt vádat emelt egy...

2023. május 18., 9:20

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki ittas álla­pot­ban, olyan nagy erő­vel...

2023. május 17., 8:55

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy kecs­ke­mé­ti dohány­bolt...

2023. május 16., 8:15

1 2 64 65