Főoldal » Hírek » Baranya Megyei Főügyészség

A Baranya Megyei Főügyészség hírei

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat 19 sze­méllyel szem­ben, akik...

2021. szeptember 16., 8:52

A Pécsi Járási Ügyészég végrehajtandó börtönt indítványoz annak a férfinak, aki eltiltás hatálya alatt kétszer is vezette autóját.

2021. szeptember 9., 9:09

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy cso­mag­kül­dő cég alkal­ma­zott­ja ellen, aki a rábí­zott cso­ma­gok egy részét...

2021. szeptember 6., 9:05

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy buda­pes­ti férfi ellen, aki inter­ne­ten hir­de­tett olyan...

2021. augusztus 31., 10:01

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tést okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy bara­nyai férfi ellen, aki...

2021. augusztus 18., 8:41

Kény­szer­mun­ká­val és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­vel vádol­ja a Bara­nya Megyei Főügyész­ség azt a házas­párt, akik a nevelt gyer­me­ke­i­ket kihasz­nál­ták,...

2021. augusztus 12., 9:02

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki meg­foj­tot­ta fele­sé­gét, azon­ban kóros elme­ál­la­po­ta miatt nem...

2021. augusztus 4., 9:03

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat négy sze­mély ellen, akik bör­tön­ből kez­de­mé­nye­zett...

2021. július 27., 8:45

 Pécsi Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki koráb­ban kutyá­kat tenyész­tett, azon­ban azo­kat sanya­rú...

2021. július 21., 8:42

1 2 6 7