Főoldal » Hírek » Baranya Megyei Főügyészség

A Baranya Megyei Főügyészség hírei

A Sik­ló­si Járá­si Ügyész­ség 1953 óta műkö­dik a bíró­ság­gal közös épü­let­ben, ami a közel 70 éves közös hasz­ná­lat után mind az ügyész­ség, mind a...

2022. június 29., 8:34

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség autó­sze­re­lő­ként dol­go­zó fér­fi­val szem­ben emelt vádat, aki a javí­tá­si cél­ból rábí­zott gép­ko­csit enge­dély nél­kül...

2022. június 29., 8:28

A Kom­lói Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki a Kom­lói Pol­gár­mes­te­ri...

2022. június 23., 8:17

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész a mai napon átad­ta a Sik­ló­si Járá­si Ügyész­ség új szék­há­zát. A Sik­ló­si Járá­si Ügyész­ség 1953. évi lét­re­jöt­té­től...

2022. június 22., 12:30

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett, jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy nő ellen, aki három sér­tet­től 5 év alatt...

2022. június 14., 9:59

A Kom­lói Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki elköl­tö­zött ingat­la­ná­ról, két kutyá­ját azon­ban ott­hagy­ta,...

2022. június 9., 9:15

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség két rend­be­li rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki­vel szem­ben a Pécsi Járás­bí­ró­sá­gon...

2022. június 2., 8:13

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség több­szö­rös vissza­eső fér­fi­val szem­ben emelt vádat, sza­bály­sér­té­si érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás...

2022. május 31., 9:35

május 14. nap­já­tól bűn­cse­lek­ményt követ el az, aki úgy vezet jár­mű­vet, hogy jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt áll. Az eltil­tás hatá­lya alat­ti...

2022. május 25., 8:23

1 2 12 13