Főoldal » Hírek » Baranya Megyei Főügyészség

A Baranya Megyei Főügyészség hírei

A Kom­lói Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat két férfi ellen, akik 2021 nya­rán egy idős párt bán­tal­maz­tak és nyug­dí­ju­kat elvet­ték.   A...

2022. január 17., 8:11

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség jár­mű­ve­ze­tés az eltil­tás hatá­lya alatt bűn­tet­té­vel és ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel...

2022. január 13., 8:46

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki a nála lévő intim képek­kel, vide­ó­val...

2022. január 11., 8:45

A Pécsi Járási Ügyészség közösség tagja elleni erőszak bűntettével vádolja azt a két férfit, akik idén nyáron szexuális irányultságuk miatt bántalmaztak két másik fiatalembert...

2021. december 21., 9:35

A Mohá­csi Járá­si Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben, a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re...

2021. december 16., 8:52

A Mohá­csi Járá­si Ügyész­ség három ügy­ben emelt vádat egy magyar, egy liba­no­ni és egy szerb állam­pol­gár­ral szem­ben, akik díja­zás elle­né­ben vál­lal­ták, hogy...

2021. december 15., 8:58

A Mohácsi Járási Ügyészség – két ügyben – összesen 6 személlyel szemben emelt vádat minősített embercsempészés bűntette miatt, a vádlottakkal mindkét ügyben egyezséget kötött...

2021. november 25., 9:26

A Pécsi Járási Ügyészség csalás vétsége miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki a sértett jó szándékát kihasználva csalt ki tőle pénzt.

2021. november 24., 8:50

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt az ellen a férfi ellen, aki közös jövő ígé­re­té­vel csal­ta ki a sér­tett nő bank­kár­tyá­ját, és azt fel­hasz­nál­va, több,...

2021. november 17., 8:56

1 2 8 9