Főoldal » Hírek » Baranya Megyei Főügyészség

A Baranya Megyei Főügyészség hírei

A Szi­get­vá­ri Járá­si Ügyész­ség négy fér­fi­val szem­ben emelt vádat, akik­nek vere­ke­dé­sét biz­ton­sá­gi kame­ra rög­zí­tet­te. A vád­irat sze­rint az egyik...

2022. december 1., 8:20

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi...

2022. november 28., 9:11

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség vádat emelt a két hóna­pos gyer­me­két meg­foj­tó kom­lói nő ellen. A vád­irat sze­rint a nő 2022 már­ci­u­sá­ban hozta világ­ra...

2022. november 24., 8:36

A Mohá­csi Járá­si Ügyész­ség három férfi ellen emelt vádat, akik 20 sze­mélyt akar­tak Magyar­or­szág­ról ille­gá­li­san Német­or­szág­ba szál­lí­ta­ni. A vád­irat...

2022. november 17., 8:04

A Mohá­csi Járá­si Ügyész­ség töb­bek között orv­va­dá­szat, lopás, zár­tö­rés és hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat...

2022. november 14., 9:29

A Kom­lói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt az ellen a férfi ellen, aki a 112-es hívó­szá­mú segély­hí­vó vona­lon azzal fenye­ge­tő­zött, hogy a kom­lói kór­ház...

2022. november 9., 8:57

A Pécsi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfival szemben, aki egy 81 éves sértettől akart pénzt kicsalni.

2022. november 4., 9:17

A Pécsi Járási Ügyészség rablás és több más bűncselekmény miatt nyújtott be vádiratot két férfi ellen, akik hajléktalanokat bántalmaztak és elvették értékeiket.

2022. október 27., 8:48

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki itta­san, gyógy­szer hatá­sa alatt...

2022. október 24., 11:16

1 2 15 16