Főoldal » Hírek » Baranya Vármegyei Főügyészség

A Baranya Vármegyei Főügyészség hírei

A Szi­get­vá­ri Járá­si Ügyész­ség lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja azt a nőt, aki egy szi­get­vá­ri gyógy­szer­tár­ból elvitt egy ott­fe­lej­tett pénz­tár­cát. A...

2023. május 25., 9:02

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség ron­gá­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki miu­tán nem volt meg­elé­ged­ve az álta­la vásá­rol­ni kívánt autó­val, azt...

2023. május 18., 10:07

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge és eltil­tás hatá­lya alat­ti jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt emelt...

2023. május 11., 9:39

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés­sel vádol egy fér­fit, aki pécsi ott­ho­ná­ban nagy mennyi­sé­gű új pszi­cho­ak­tív anyag­nak...

2023. május 4., 8:56

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki alko­hol hatá­sa alatt vezet­te...

2023. május 2., 10:08

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt 2 férfi, egy pécsi gim­ná­zi­um fenn­tar­tó­já­nak ügy­ve­ze­tő­je és alkal­ma­zott­ja ellen, akik a gim­ná­zi­um­ból több...

2023. április 27., 9:31

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség ron­gá­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy fia­tal pécsi férfi ellen, aki 2022 nya­rán több...

2023. április 26., 9:24

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség halált okozó, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés­sel vádol­ja egy Tolna vár­me­gyei kór­ház orvo­sát...

2023. április 20., 9:02

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség töb­bek között garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki miu­tán nem fért el az autó­já­val a par­ko­ló...

2023. április 19., 9:21

1 2 19 20