Főoldal » Hírek » Baranya Vármegyei Főügyészség

A Baranya Vármegyei Főügyészség hírei

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség 157 rend­be­li csa­lás miatt emelt vádat egy har­minc éves férfi ellen, aki inter­ne­tes hir­de­té­sek­re jelent­kez­ve csap­ta be a...

2023. február 8., 8:48

A Szi­get­vá­ri Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság­gal és testi sér­tés­sel vádol­ja azt a fér­fit, aki egy falu­na­pon vere­ke­dett.  A vád sze­rint a vád­lott 2022...

2023. február 1., 8:24

A Bara­nya Vár­me­gyei Főügyész­ség halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki lakó­tár­sát egy man­kó­val halál­ra verte. A...

2023. január 31., 9:27

A Bara­nya Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy fia­tal férfi ellen, aki élet­tár­sát rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta, mun­ka­vég­zés­re kény­sze­rí­tet­te,...

2023. január 18., 8:17

Ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Pécsi Járá­si Ügyész­ség azzal a fér­fi­vel szem­ben, aki 2022. szep­tem­ber 11-én...

2023. január 10., 12:31

A Baranya Vármegyei Főügyészség jelentős mennyiségű kábítószerre kereskedéssel elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt emelt vádat egy komlói férfi ellen.

2023. január 9., 9:43

A Kom­lói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi és egy nő ellen, akik 2020 nya­rán egy idős hölgy sérel­mé­re elkö­ve­tett uno­ká­zós csa­lás­ban vet­tek részt. Az...

2023. január 5., 8:34

A Bara­nya Vár­me­gyei Főügyész­ség a 12. élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re, nagy nyil­vá­nos­ság szá­má­ra hoz­zá­fér­he­tő­vé tétel­lel...

2023. január 3., 9:05

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki kés­sel támadt a házuk­ban dol­go­zó vízvezeték-szerelőre. A vád­irat sze­rint 2022...

2022. december 20., 8:59

1 2 16 17