Főoldal » Hírek » Békés Megyei Főügyészség

A Békés Megyei Főügyészség hírei

A Békés Megyei Főügyész­ség előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te, és annak kísér­le­te miatt emelt vádat egy 36 éves szen­te­si férfi ellen, aki 2021...

2022. november 14., 8:37

A Békés Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt a letar­tóz­ta­tá­sát kez­de­mé­nyez­te annak a több­szö­rö­sen bün­te­tett...

2022. november 5., 13:34

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség - töb­bek között - minő­sí­tett csa­lá­sok és pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy bűn­szer­ve­zet 15 tagja ellen, akik un....

2022. szeptember 30., 9:37

Az Ügyész­ség Napja alkal­má­ból Békés megyé­ben több dol­go­zó is kapott elis­me­rést. Az első magyar kirá­lyi ügyész­sé­gi tör­vény 1871. évi kihir­de­té­sé­nek,...

2022. június 13., 9:44

Társ­tet­tes­ként nagyobb érték­re dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat az Oros­há­zi Járá­si Ügyész­ség két férfi ellen, akik egy...

2022. június 13., 9:11

A Gyulai Járási Ügyészség vádat emelt a két férfi ellen, akik 2020 október-decemberben 12 lakásba törtek be országszerte.

2022. április 14., 9:14

Gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Szar­va­si Járá­si Ügyész­ség egy 20 éves bün­tet­len elő­éle­tű...

2022. január 19., 8:36

A Szar­va­si Járá­si Ügyész­ség erő­szak­kal és egyéb befo­lyá­si viszonnyal vissza­él­ve üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te, vala­mint...

2022. január 18., 8:29

Fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Bat­to­nyai Járá­si Ügyész­ség egy 45 éves bün­tet­len elő­éle­tű győr­új­ba­rá­ti férfi ellen,...

2021. december 31., 8:54

1 2 6 7