Főoldal » Hírek » Békés Megyei Főügyészség

A Békés Megyei Főügyészség hírei

A 18 éves fiú a vád szerint minden előzmény nélkül ölte meg az utcán a sértettet, majd saját barátjára is rátámadt. A Békés Megyei Főügyészség vádat emelt.

2021. szeptember 10., 8:27

A Gyulai Járási Ügyészség vádat emelt egy 25 éves gyulai férfi ellen, aki erőszakos cselekményeivel tartotta rettegésben a hajléktalanszálló lakóit.

2021. augusztus 25., 10:23

Állat­kín­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Szeg­hal­mi Járá­si Ügyész­ség egy 48 éves bün­tet­len elő­éle­tű füzes­gyar­ma­ti férfi ellen, aki az út szé­lé­re...

2021. augusztus 12., 9:13

A Békés Megyei Főügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás...

2021. augusztus 3., 8:52

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség halált okozó fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge és jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek...

2021. július 30., 8:17

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a 47 éves gyo­ma­end­rő­di ille­tő­sé­gű, de...

2021. július 29., 8:57

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 44 éves bün­te­tett elő­éle­tű békés­csa­bai férfi ellen, aki egy álta­la...

2021. július 23., 8:29

Az első magyar kirá­lyi ügyész­sé­gi tör­vény 1871. évi kihir­de­té­sé­nek, és ezzel az önál­ló ügyész­sé­gi szer­ve­zet lét­re­ho­zá­sá­nak az emlé­ké­re...

2021. június 17., 9:11

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te és annak kísér­le­te miatt emelt vádat egy 49 éves mező­gyá­ni nő ellen, aki...

2021. június 3., 9:10

1 2 3 6 7