Főoldal » Hírek » Békés Megyei Főügyészség

A Békés Megyei Főügyészség hírei

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség nagyobb vagyo­ni hát­rányt okozó üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 61 éves...

2021. május 28., 9:16

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség 15 rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­ge, 2 rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és 8...

2021. május 27., 8:59

Az Oros­há­zi Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te, erő­szak­kal, éjjel elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt...

2021. május 10., 8:24

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség 2 rend­be­li társ­tet­tes­ként fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te, 3 rend­be­li nagyobb kárt okozó...

2021. május 3., 8:49

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 23 éves bün­te­tett elő­éle­tű békés­csa­bai férfi ellen, aki a maga által...

2021. április 27., 8:39

A Battonyai Járási Ügyészség a bűncselekmény felismerésére, elhárítására koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette és annak...

2021. április 19., 10:54

A Béké­si Járá­si Ügyész­ség ter­mesz­tés­sel és tar­tás­sal elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 32 éves...

2021. április 16., 8:16

A Szar­va­si Járá­si Ügyész­ség nagyobb kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat két 29 éves szen­te­si nő ellen, akik több mint 6 mil­lió forin­tot csal­tak ki idős...

2021. április 13., 9:33

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 33 éves bün­tet­len elő­éle­tű maros­vá­sár­he­lyi ille­tő­sé­gű, de sze­ge­di...

2021. április 9., 8:43

1 2 3 5 6