Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség hírei

Az ügyész­ség nagy figyel­met for­dít az épü­le­tei kor­sze­rű­sí­té­sé­re, ami­nek újabb pél­dá­ja a most átadott ügyész­sé­gi épü­let. Az átadó ünnep­sé­gen...

2021. szeptember 16., 13:14

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két fia­tal­ko­rú 16 éves férfi, és egy 19 éves ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt, akik egy presszóst...

2021. szeptember 15., 9:34

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 27 éves férfi ellen ember­ölés bűn­tet­te miatt. A férfi ok nél­kül úgy meg­ver­te az idős fér­fit, hogy a...

2021. szeptember 14., 8:46

A Miskolci Járási Ügyészség vádat emelt egy fiatalkorú 16 éves és egy 18 éves nő ellen személyi szabadság megsértésének bűntette miatt.

2021. szeptember 13., 9:29

A Sátor­al­ja­új­he­lyi Járá­si Ügyész­ség kitar­tott­ság és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy fér­fi­val szem­ben, aki a pros­ti­tu­ált­ként...

2021. szeptember 10., 9:11

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség hamis vád bűn­tet­te miatt emelt vádat egy nővel szem­ben, aki miu­tán meg­ron­gál­ta a helyi...

2021. szeptember 9., 7:59

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 31 éves férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt. A vád­irat sze­rint a férfi 2020 októ­ber...

2021. szeptember 8., 9:07

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 50 éves férfi ellen. A vád­irat sze­rint a férfi 2020...

2021. szeptember 7., 9:33

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 39 éves férfi ellen sze­xu­á­lis erő­szak, sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te...

2021. szeptember 6., 9:43

1 2 23 24