Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség hírei

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 72 éves férfi ellen vízi köz­le­ke­dés halált okozó gon­dat­lan veszé­lyez­te­té­sé­nek vét­sé­ge miatt. A férfi...

2022. június 29., 8:50

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 37 éves férfi ellen több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ölés bűn­tet­te miatt. Az elkö­ve­tő tavaly a...

2022. június 28., 8:30

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 35 éves férfi ellen több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ölés bűn­tet­te miatt. A férfi tavaly szep­tem­ber­ben,...

2022. június 27., 8:33

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 32 éves férfi ellen ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt. A férfi egy tar­ca­li csa­lá­di házá­ban az...

2022. június 22., 8:25

A Mező­kö­ves­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 24 éves férfi ellen garáz­da­ság vét­sé­ge miatt. A férfi Mező­kö­ves­den, itta­san össze­ta­lál­ko­zott az...

2022. június 21., 8:32

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 45 éves elkö­ve­tő ellen sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt. A vád­lott egy bor­so­di köz­ség hegy­bí­rá­ja­ként...

2022. június 20., 8:54

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 43 éves férfi ellen kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt. A férfi nem tudta fel­dol­goz­ni a sza­kí­tást, ezért...

2022. június 15., 8:33

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 70 éves asszony ellen fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és...

2022. június 14., 9:03

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 38 éves férfi ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt. A férfi a vil­la­mo­son együtt...

2022. június 13., 8:48

1 2 35 36