Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség hírei

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, akit a nyo­mo­zó ható­ság halált okozó testi sér­tés...

2022. június 30., 9:16

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, akit hét­főn értek tet­ten ember­csem­pé­szé­sen Csongrád-Csanád...

2022. június 29., 9:21

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki kés­sel támadt volt élet­tár­sá­ra. A vád­irat sze­rint a koráb­ban élet­tár­si viszony­ban...

2022. június 28., 8:35

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség hét­vé­gi ügye­le­ti tevé­keny­sé­ge során letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak az ukrán fér­fi­nak, aki 5...

2022. június 27., 8:58

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a szír fér­fi­nak, akit szer­dán értek tet­ten ember­csem­pé­szé­sen Csongrád-Csanád...

2022. június 24., 8:48

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a bol­gár fér­fi­nak, aki 20 ille­gá­lis határ­át­lé­pő csem­pé­szé­sé­ben...

2022. június 21., 9:24

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki tavaly szep­tem­ber­ben itta­san veze­tett, és a rend­őrök elől mene­kül­ve egy fának...

2022. június 20., 9:54

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki tavaly ősszel Sze­ge­den, a nyílt utcán sebe­sí­tet­te meg élet­ve­szé­lye­sen volt...

2022. június 17., 9:01

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a négy - román és magyar - fér­fi­nak, akik három eset­ben össze­sen 32 ille­gá­lis...

2022. június 15., 8:45

1 2 48 49