Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség hírei

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a szerb fér­fi­nak, aki 7  ille­gá­lis határ­át­lé­pő csem­pé­szé­sé­ben...

2022. január 20., 8:47

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki zár­ka­tár­sát azzal zsa­rol­ta, hogy ha nem ad neki pénzt, bán­tal­maz­ni fogja őt és...

2022. január 19., 8:40

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a két ukrán, illet­ve két román fér­fi­nak, aki­ket a nyo­mo­zó ható­ság azzal...

2022. január 17., 11:03

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki nem vette észre a sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő gya­lo­gost és súlyos sérü­lé­se­ket...

2022. január 17., 8:45

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, akit a nyo­mo­zó ható­ság ember­ke­res­ke­de­lem­mel és...

2022. január 14., 8:48

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a két elítélt­tel szem­ben, akik a fel­ügye­lők­kel szem­be­ni harag­ju­kat akar­ták meg­bosszul­ni úgy, hogy...

2022. január 13., 9:11

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a szerb fér­fi­nak, aki 16 ille­gá­lis határ­át­lé­pő csem­pé­szé­sé­ben...

2022. január 12., 9:13

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, aki egy több, mint 80 éves idős asszonyt csa­pott be...

2022. január 11., 9:19

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a szerb fér­fi­val szem­ben, aki 4 ille­gá­lis határ­át­lé­pő csem­pé­szé­sé­ben műkö­dött közre. A vád­irat...

2022. január 10., 8:48

1 2 37 38