Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség hírei

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a két, mon­te­neg­rói illet­ve szerb fér­fi­nak, aki­ket 15 kül­föl­di csem­pé­szé­sen...

2021. október 11., 9:59

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki 2019. ápri­lis 29-én, Újsze­ged egyik for­gal­mas keresz­te­ző­dé­sé­be nagy sebes­ség­gel, és...

2021. október 8., 8:20

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki volt élet­tár­sa csa­lád­já­ra támadt idén janu­ár­ban. A vád­irat sze­rint a férfi...

2021. október 6., 9:12

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a szerb fér­fi­nak, aki 19 ille­gá­lis határ­át­lé­pőt zsú­folt be egy gép­ko­csi­ba,...

2021. október 5., 9:09

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki­nek figyel­met­len­sé­ge miatt két és fél éves gyer­me­ke egy több, mint három méter mély...

2021. október 4., 9:47

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a hol­land fér­fi­nak, akit teg­nap­előtt ember­csem­pé­szé­sen ért tet­ten a...

2021. október 1., 9:08

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a mol­dáv fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki ille­gá­lis...

2021. szeptember 30., 10:01

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki közel 40 köb­mé­ter­nyi hul­la­dé­kot tárolt az álta­la bérelt tanyán. A vád­irat sze­rint a...

2021. szeptember 29., 9:12

A Makói Járási Ügyészség gyorsított eljárásban bíróság elé állította azt az ukrán férfit, aki két fuvarban 22 illegális határátlépő Nyugat-Európába csempészésében...

2021. szeptember 28., 9:38

1 2 3 32 33