Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség hírei

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a szerb-magyar határ köze­lé­ben levő tanyá­ján több par­cel­lá­ban eladás­ra...

2022. május 10., 9:02

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség hét­vé­gi ügye­le­ti tevé­keny­sé­ge során letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a szerb nőnek, aki 17 ille­gá­lis...

2022. május 9., 9:02

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a kül­föl­di fér­fi­nak, akit a rend­őrök szer­da este ember­csem­pé­szé­sen értek...

2022. május 6., 8:37

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, aki közel mil­li­ár­dos költ­ség­ve­té­si csa­lást köve­tett el egy...

2022. május 5., 9:19

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a szerb fér­fi­nak, aki 22 ille­gá­lis határ­át­lé­pő csem­pé­szé­sé­ben...

2022. május 3., 8:52

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki fém csö­vek­kel ütöt­te fele­sé­gét, majd meg­öl­te. A vád­irat sze­rint a vád­lott...

2022. május 2., 9:09

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki figyel­met­len­sé­ge miatt oko­zott halá­los köz­úti bal­ese­tet. A vád­irat sze­rint a nő 2019....

2022. április 29., 8:55

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a román fér­fi­nak, aki a vele ita­lo­zó isme­rő­sét szúr­ta meg, és vette el az összes...

2022. április 28., 9:02

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki tavaly fél mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó érté­kű ékszer­rel...

2022. április 27., 8:37

1 2 3 46 47