Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség hírei

A Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a nőnek, aki múlt pén­tek éjjel, Sze­ge­den fel­gyúj­tot­ta a fér­jé­vel...

2023. május 23., 10:03

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sát annak az albán fér­fi­nak, aki 17 gép­ka­ra­bélyt, 2 gép­pisz­tolyt, 2 pisz­tolyt, vala­mint...

2023. május 22., 8:57

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a két fér­fi­nak, akik idén tavasszal egy sze­ge­di hús­ipa­ri cég­től ren­del­tek nagy...

2023. május 19., 9:54

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki tavaly és tavaly­előtt két ízben is tüzet gyúj­tott sze­ge­di panel­há­zak­ban. A vád­irat...

2023. május 17., 9:34

A Makói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal az óvó­nő­vel szem­ben, aki fegyel­me­zé­si cél­lal leg­alább 9 óvo­dást bán­tal­ma­zott, volt akit több­ször is. A...

2023. május 15., 9:29

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik éve­ken keresz­tül adták – vet­ték egy­mást közt a nagyon mér­ge­ző szert, ami végül...

2023. május 8., 9:28

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki több mint tíz éven át bán­tal­maz­ta pár­ját, majd kap­cso­la­tuk meg­sza­ka­dá­sa után...

2023. május 5., 10:03

A Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a Svéd­or­szág­ban élő szír fér­fi­nak, aki éve­ken keresz­tül moz­gat­ta...

2023. május 3., 8:35

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak az albán fér­fi­nak, aki húsz műkö­dő­ké­pes gép­fegy­vert és több mint két tucat...

2023. március 24., 8:46

1 2 57 58