Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség hírei

A Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki érzel­mi viszony­ba keve­re­dett barát­ja élet­tár­sá­val, amely a sér­tett...

2023. január 30., 9:11

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki tavaly szep­tem­ber­ben oko­zott halá­los bal­ese­tet Sze­ge­den. A vád­irat sze­rint a...

2023. január 24., 9:17

A Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a hét sze­méllyel szem­ben, akik éve­ken át ter­jesz­tet­tek több­faj­ta kábí­tó­szert. A vád­irat sze­rint...

2023. január 23., 10:00

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fia­tal fér­fi­val szem­ben, aki tavaly télen tört be egy sze­ge­di autó­ke­res­ke­dés szer­vi­zé­be, majd az onnan...

2023. január 18., 9:22

A Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­vel szem­ben, aki fog­va­tar­tá­sa során arra kény­sze­rí­tet­te zár­ka­tár­sát, hogy min­den...

2023. január 16., 8:57

A Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség hét­vé­gi ügye­le­ti tevé­keny­sé­ge során letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, aki tavaly...

2023. január 9., 9:23

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a szerb fér­fi­val szem­ben, aki tár­sá­val együtt 9 ille­gá­lis határ­át­lé­pő csem­pé­szé­sé­ben műkö­dött...

2022. december 21., 9:00

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a román állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki tavaly októ­ber­ben gyúj­tott fel egy épü­le­tet Makón,...

2022. december 19., 9:10

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt Szabó Bálint sze­ge­di önkor­mány­za­ti kép­vi­se­lő­vel szem­ben, aki 2020. már­ci­us 19. nap­ján tett...

2022. december 16., 8:39

1 2 55 56