Főoldal » Hírek » Debreceni Fellebbviteli Főügyészség

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség hírei

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség a büntetése súlyosítását indítványozta annak a férfinak, akit a Nyíregyházi Törvényszék emberölés bűntette miatt 10 év börtönbüntetésre...

2023. március 10., 8:57

Az ügyész­ség ered­mé­nye­sen indít­vá­nyoz­ta a bün­te­tés jelen­tős súlyo­sí­tá­sát  annak a nőnek az ügyé­ben, aki szán­dé­ko­san gyúj­tott fel egy...

2023. március 3., 11:46

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­té­se súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, akit a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék...

2023. március 3., 8:39

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú ügyész­ség­ként az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta azon bün­te­tett elő­éle­tű, az...

2023. február 14., 10:52

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­té­se jelen­tős súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a nőnek, aki szán­dé­ko­san gyúj­tott fel egy...

2022. december 12., 8:25

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­té­se jelen­tős súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a vád­lott­nak, aki meg­ölés­sel fenye­get­te meg...

2022. december 5., 9:11

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a vád­lot­tal szem­ben, akit a Mis­kol­ci Tör­vény­szék...

2022. november 29., 10:35

Egyet­ér­tett az íté­lő­táb­la a Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség súlyo­sí­tá­si indít­vá­nyá­val az édes­any­ju­kat kihűl­ni hagyó vád­lot­tak...

2022. november 24., 9:28

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a vád­lot­tal szem­ben, akit a Mis­kol­ci Tör­vény­szék...

2022. november 10., 9:55

1 2 10 11