Főoldal » Hírek » Debreceni Fellebbviteli Főügyészség

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség hírei

A bíró­ság 18 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te azt a 20-dik élet­évét még be nem töl­tött fér­fit, aki egy kés­sel olyan erő­vel szúr­ta nya­kon...

2021. december 30., 8:42

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a presszó­ban vere­ke­dő test­vé­rek bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta.  A Nyír­egy­há­zi...

2021. december 29., 8:46

A Debreceni Törvényszék a 44 éves vádlottat emberölés bűntettének kísérlete, magánlaksértés vétsége, valamint zaklatás vétsége miatt, mint különös visszaesőt 7 év börtönre...

2021. december 22., 10:35

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség nem tart­ja indo­kolt­nak a 15 év sza­bad­ság­vesz­tés eny­hí­té­sét annak a fér­fi­nak az ügyé­ben, aki...

2021. december 9., 9:14

A Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt 7 évi bör­tön­re és 7 év köz­ügyek­től...

2021. november 26., 8:41

A Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt 16 év fegy­ház­ra és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra...

2021. november 8., 9:55

A rend­őrök­re gáz­pa­lac­kot rob­ban­tó fér­fit a bíró­ság 15 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te. A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a...

2021. november 3., 9:28

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség sze­rint a bün­te­tés eny­hí­té­se nem indo­kolt abban az ügy­ben, amely­ben egy apa a fiát szúr­ta hasba. A...

2021. október 26., 9:53

A bíró­ság 5 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te azt a fér­fit, aki egy idő­sek ott­ho­ná­ban meg­ké­sel­te lakó­tár­sát. A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li...

2021. október 21., 9:10

1 2 6 7