Főoldal » Egyéb kategória

Egyéb kategória

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya nyo­mán a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te annak a fia­tal­ko­rú kál­lói fiú­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki...

2022. május 31., 9:57