Főoldal » Hírek » Fejér Vármegyei Főügyészség

A Fejér Vármegyei Főügyészség hírei

A Fejér Vár­me­gyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te, vala­mint továb­bi bűn­cse­lek­mé­nyek...

2023. február 8., 9:10

A Fejér Vár­me­gyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te, vala­mint továb­bi bűn­cse­lek­mé­nyek...

2023. január 30., 11:26

A Fejér Vár­me­gyei Főügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és továb­bi...

2023. január 25., 11:22

A Fejér Vár­me­gyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki...

2023. január 24., 13:35

A Fejér Vár­me­gyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te, vala­mint továb­bi bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a...

2023. január 20., 13:38

A Fejér Vár­me­gyei Főügyész­ség a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és továb­bi bűn­cse­lek­mé­nyek miatt meg­ho­zott...

2023. január 19., 10:51

A Fejér Vár­me­gyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a...

2023. január 18., 10:50

A Fejér Vár­me­gyei Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sa...

2023. január 17., 11:42

A Fejér Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki...

2023. január 16., 13:10

1 2 21 22