Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség

A Fővárosi Főügyészség hírei

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy több­szö­rö­sen bün­te­tett 53 éves fér­fi­val szem­ben, aki idén janu­ár és május között,...

2022. december 2., 9:05

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 44 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2020 júni­u­sá­ban egy kőbá­nyai lakás­ban, egy vita után bru­tá­li­san és kitar­tó­an...

2022. december 1., 9:10

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tott bíró­ság elé egy 38 éves fér­fit, aki pár hét­tel ezelőtt kifosz­tott egy alvó...

2022. november 30., 8:56

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 38 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2020-2021-ben kábí­tó­szert ter­jesz­tett Buda­pes­ten. Elfo­gá­sa­kor több, mint 15 mil­lió...

2022. november 29., 9:05

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 53 és egy 56 éves nő, vala­mint az utób­bi élet­tár­sa ellen, akik mások, köz­tük kis­ko­rú­ak pros­ti­tú­ci­ós...

2022. november 28., 8:59

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy bün­te­tett elő­éle­tű 34 éves román állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki idén tavasszal, a...

2022. november 25., 9:29

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 48 éves fér­fi­val szem­ben, aki idén nyá­ron az egyik buda­pes­ti kór­ház­ban itta­san,...

2022. november 24., 8:48

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 38 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2021-ben kábí­tó­szert ter­jesz­tett Buda­pes­ten. Elfo­gá­sa­kor az erké­lyén és...

2022. november 23., 9:22

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség ered­mé­nye­sen emelt vádat két fér­fi­val szem­ben, akik 2022 már­ci­u­sá­ban, a Kelen­föl­di pálya­ud­var...

2022. november 22., 8:51

1 2 66 67