Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség

A Fővárosi Főügyészség hírei

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy több­szö­rö­sen bün­te­tett 38 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2021 ápri­li­sá­ban, a saját nevelt fiá­val való koráb­bi...

2023. március 28., 8:22

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tott bíró­ság elé egy 27 éves román állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, aki pár hét­tel...

2023. március 27., 8:57

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 37 éves mon­gol állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki 2020 augusz­tu­sá­ban rátá­madt az őt...

2023. március 24., 8:59

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 23 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2022 augusz­tu­sá­ban tele­font rabolt egy 14 éves fiú­tól, koráb­ban pedig egy nőt akart...

2023. március 23., 9:08

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 30 éves fér­fi­val szem­ben, aki még 2017-ben, fegy­ver­rel rabolt ki két dohány­bol­tot és egy...

2023. március 22., 9:10

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy drog­ter­jesz­tő banda öt tag­já­val szem­ben, akik koka­in­nal és mari­hu­á­ná­val keres­ked­tek Buda­pes­ten oly...

2023. március 21., 9:43

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 42 éves egyip­to­mi állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki 2022 augusz­tu­sá­ban a volt...

2023. március 20., 9:48

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 35 éves fér­fi­val, házas­tár­sá­val és továb­bi tár­sa­ik­kal szem­ben, akik 2019-2020-ban kábí­tó­szer­rel keres­ked­tek...

2023. március 17., 8:45

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt két – az elkö­ve­tés­kor 14 és 15 éves – fia­tal­lal szem­ben, akik 2020 nya­rán aka­dá­lyo­kat helyez­tek...

2023. március 16., 8:42

1 2 75 76