Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség

A Fővárosi Főügyészség hírei

A Fővárosi Főügyészség az elmúlt időszakban a fővárosban is elterjedt, a korábbról ismert ún. unokázós típusú csalásokhoz hasonló, csalárd pénzszerzési módra hívja fel az...

2021. február 25., 10:28

A Fővárosi Főügyészség vádiratában hárman szerepelnek vádlottként, végrehajtandó fegyházbüntetés velük szemben az indítvány.

2021. február 24., 9:21

A nyomozó hatóság a terhelteket a közelmúltban újabb bűncselekmény elkövetésével is meggyanúsította.

2021. február 23., 8:57

A vád szerint a férfi a tüntetés után a több társával együtt kukákat és közlekedési táblát gyújtott fel.

2021. február 22., 8:30

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint koro­na­ví­rus beteg­ség­ben szen­ve­dők­nek szánt gyógy­sze­rek­kel keres­ke­dő, súlyos...

2021. február 20., 20:24

A nyo­mo­zó ügyé­szek vád­ira­ta alap­ján egy, koráb­ban a Nem­ze­ti Adó-és Vám­hi­va­tal állo­má­nyá­ba tar­to­zó pénz­ügy­őrt, vala­mint egy buda­pes­ti...

2021. február 19., 19:29

A Buda­pes­ti XX., XXI., XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján az első­fo­kú bíró­ság a ter­hel­tet jog­erő­sen 7 hónap vég­re­haj­tan­dó...

2021. február 19., 9:44

A megalapozott gyanú szerint a budapesti orvos koronavírus betegségben szenvedőknek szánt gyógyszerekkel kereskedett.

2021. február 18., 13:06

A bíróság a vádlottat 20 év fegyházbüntetésre ítélte. Az ügyészség életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása végett fellebbezett.

2021. február 17., 15:21

1 2 14 15