Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség

A Fővárosi Főügyészség hírei

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt három kábítószer-kereskedelemmel fog­lal­ko­zó kül­föl­di állam­pol­gár­ral szem­ben, akik 2021 őszén egy óbu­dai...

2023. május 18., 9:28

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 23 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2021 kará­cso­nyán, kopott gumik­kal, vala­mint eltúl­zott mér­té­kű...

2023. május 17., 9:06

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség ered­mé­nye­sen állí­tott bíró­ság elé egy 25 éves fér­fit, aki egy hónap­pal ezelőtt a Kelen­föl­di pálya­ud­var...

2023. május 16., 8:08

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 40 éves fér­fi­val szem­ben, aki tavaly janu­ár­ban egy XVI. kerü­le­ti tár­sas­ház föld­szin­ti erké­lyé­ről lopott, amit...

2023. május 15., 8:49

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 68 éves fér­fi­val szem­ben, aki leg­ké­sőbb 2019 tava­sza óta, a tava­szi és az őszi vonu­lá­si...

2023. május 12., 10:00

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség ered­mé­nye­sen állí­tott bíró­ság elé egy több­szö­rö­sen bün­te­tett 63 éves fér­fit. Az elkö­ve­tő mint­egy...

2023. május 11., 8:43

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség ered­mé­nye­sen állí­tott bíró­ság elé egy több­szö­rö­sen bün­te­tett 59 éves fér­fit, aki két hét­tel ezelőtt...

2023. május 9., 8:46

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 37 éves fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő egy ferenc­vá­ro­si, hasz­ná­la­ton kívü­li hotel­ben önhi­bá­já­ból...

2023. május 8., 11:06

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 22 éves fér­fi­val szem­ben, aki egy évvel ezelőtt, Buda­pest bel­vá­ro­sá­ban elekt­ro­mos rol­ler­rel köz­le­ke­dett a...

2023. május 5., 9:56

1 2 3 79 80