Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség hírei

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 31 éves férfi ellen, aki 2020 szep­tem­be­ré­ben - mivel élet­tár­sa sza­kí­ta­ni akart vele -, fel akar­ta gyúj­ta­ni közös...

2021. szeptember 15., 8:19

A nő öröm­lány­ként ismer­ke­dett meg az oszt­rák fér­fi­val, aki­től ingye­nes ingat­lan­hasz­ná­la­tot kapott, továb­bá köl­csön jog­cí­men négy alka­lom­mal...

2021. szeptember 14., 8:15

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 43 éves férfi ellen, aki 2016 szep­tem­be­re előtt több kis­ko­rú lányt arra vett rá, hogy egy cse­ve­gő...

2021. szeptember 7., 7:31

A Győri Járási Ügyészség feltételes ügyészi felfüggesztést alkalmazott a két fiatalkorúval szemben, egy év három hónapig pártfogó felügyelet alatt állnak.

2021. szeptember 6., 8:21

Öt bűncselekmény, köztük több emberen elkövetett emberölés kísérlete a vád az előzetes kényszergyógykezelés alatt álló férfival szemben.

2021. szeptember 2., 8:30

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 23 éves férfi ellen, aki 2020 decem­be­ré­ben édes­any­ját és nagy­ma­má­ját is bán­tal­maz­ta egy csa­lá­di vesze­ke­dés...

2021. augusztus 31., 8:27

Az elkövetők a vád szerint két éjszaka alatt öt motorkerékpárt loptak el mélygarázsokból, udvarokból.

2021. augusztus 24., 8:43

2014 decembere után a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség újabb vádiratot nyújtott be 21 elkövetővel szemben, akik közül nyolcan ugyanahhoz a győrszentiváni családhoz tartoznak.

2021. augusztus 23., 9:19

Egy női elkö­ve­tő hívta fel az idős sér­tet­tet arra hivat­ko­zás­sal, hogy bank­ját elekt­ro­ni­kus táma­dás érte, adja meg az ada­ta­it, hogy pén­zét biz­ton­sá­gos...

2021. augusztus 18., 8:14

1 2 13 14