Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség hírei

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 60 éves német férfi ellen, aki lesze­rel­te a szom­széd kémé­nyét, ami az épü­let falán, de az ő telke felett ért ki a...

2022. november 29., 8:11

A har­min­cas éve­i­ben járó fér­fit koráb­ban külö­nös vissza­eső­ként ítél­ték sza­bad­ság­vesz­tés­re, mely­ből idén nyá­ron sza­ba­dult, fel­té­te­les...

2022. november 28., 8:16

A ter­helt az autó­pá­lyán fel­há­bo­ro­dott az előt­te hala­dó köz­le­ke­dé­sén, ezért ijesz­tett rá a 82 éves német párra. A Győri Járá­si Ügyész­ség...

2022. november 22., 8:39

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki élet­tár­sát, egy másik fér­fit bán­tal­ma­zott a közös lakó­he­lyü­kön, egy mun­kás­szál­lón. A...

2022. november 21., 8:45

Kilenc sze­mély, köz­tük a vád­lott sérült meg, mikor fel­bo­rult az ember­csem­pész az autó­já­val. A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 22 éves mol­dáv...

2022. november 15., 8:47

A Győri Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel vádol­ja azt a nőt, aki egy társ­ke­re­ső olda­lon meg­is­mert...

2022. november 14., 9:06

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt egy 21 éves  férfi ellen, aki lakott területen belül 110 km/h feletti sebességgel gázolt el egy gyalogost.

2022. november 8., 8:39

A hétéves kislányt kétszer arcon ütötte, majd a kezeit és lábait összefogva felemelte és a földre dobta az elkövető.

2022. november 7., 8:43

Az elkö­ve­tőt a cse­lek­mé­nye meg­va­ló­sí­tá­sát köve­tő­en három nap­pal – jog­erő­sen - két év nyolc hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­ték. A Győri...

2022. november 2., 9:43

1 2 27 28