Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség hírei

Negyedszerre vezetett alkoholtól befolyásolt állapotban a győri férfi, ezért jogerősen egy év végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte őt a bíróság.

2020. november 24., 7:58

A vád sze­rint egy nő, aki annak a köz­pont­nak az élén állt, aki Győr egyes neve­lé­si intéz­mé­nye­i­nek gaz­dál­ko­dá­sát ellen­őriz­te 2013 és 2015 között, 22...

2020. november 18., 8:23

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi fel­tört öt pro­filt, majd az egyik­ből meg­szer­zett gyer­mek­por­nog­ráf kép­pel zsa­rolt egy kis­ko­rút – sze­xu­á­lis...

2020. november 17., 10:41

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki Győr­ben, a mun­kál­ta­tó­já­tól pró­bált meg két gép­ko­csi­lám­pát ellop­ni. A vád sze­rint egy győri...

2020. november 11., 8:00

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kú ügyész­ség az úgy­ne­ve­zett ren­del­ke­zés a vagyon­el­kob­zás­ról egy­sze­rű­sí­tett...

2020. november 9., 11:28

Egy győri egy­há­zi épü­let réz víz­el­ve­ze­tő leme­zét bon­tot­ta egy paj­szer­rel a férfi, mikor azt ész­re­vé­ve az egyik alkal­ma­zott fotóz­ni kezd­te. Az...

2020. november 9., 7:50

A 20 éves férfi 2019 telén több­ször úgy meg­ver­te barát­nő­jét Moson­ma­gyar­óvá­ron, hogy végül kopo­nya­űri vér­zést oko­zott neki. A Győr-Moson-Sopron Megyei...

2020. november 4., 7:52

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján első fokon öt év bör­tön­bün­te­tés­re és nyolc év jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítél­te, és öt évre...

2020. november 2., 8:05

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 27 éves férfi ellen, aki egy Győr mel­let­ti tele­pü­lés vas­út­ál­lo­má­sán egy vas­úti jel­ző­táb­lát kivett a...

2020. október 27., 8:04

1 2 3 4