Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség hírei

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt az egy­ko­ri győri éne­kes, jelen­leg autó­ke­res­ke­dés­sel fog­lal­ko­zó üzlet­em­ber ellen, aki 21 bűn­cse­lek­ményt...

2022. június 30., 8:26

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 48 éves férfi ellen, aki közel négy év alatt több mint 3,7 mil­lió Ft érték­ben tan­kolt a saját cél­ja­i­ra a céges...

2022. június 28., 7:25

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki azért, hogy ne kell­jen bör­tön­be men­nie, fel­vet­te más­nak a sze­mély­azo­nos­sá­gát. 16 újabb...

2022. június 27., 7:41

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 38 éves férfi ellen, aki tár­sá­val 39 db fenyő­fát lopott el egy éjsza­ka alatt. A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 38 éves...

2022. június 21., 8:11

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt három fiú ellen kilenc bűn­cse­lek­mény miatt, melye­ket a gon­do­zá­si helyük­ként kije­lölt gyer­mek­ott­ho­nok és az ott...

2022. június 20., 8:29

A Moson­ma­gyar­óvá­ri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 25 éves férfi ellen, aki játék­pisz­tollyal akart kira­bol­ni egy moson­ma­gyar­óvá­ri lot­tó­zót A...

2022. június 14., 8:46

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 20 éves fér­fi­val szem­ben, aki elbo­csá­tá­sa után - még aznap - öt bűn­cse­lek­ményt köve­tett el. A vád­ira­ti...

2022. június 13., 9:20

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség és szer­ve­ze­ti egy­sé­ge­i­nek mun­ka­tár­sai közül nyolc­an része­sül­tek elis­me­rés­ben idén az Ügyész­ség Napja...

2022. június 13., 8:38

A férfi úgy aludt el Győr bel­vá­ro­sá­ban, egy ját­szó­té­ren, hogy nad­rág­já­ból kiló­gott a nemi szer­ve. Mikor fel­éb­redt, önki­elé­gí­tés­be kez­dett. A...

2022. június 8., 8:42

1 2 22 23