Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség hírei

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 22 éves férfi ellen, aki gyer­mek­ko­rú tár­sá­val egy hótöm­böt rakott ki az úttest­re, ami­nek később egy autó neki is...

2023. február 7., 8:36

A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra letar­tóz­ta­tás­ba került az a nő, aki idős gon­do­zott­já­nak 79 éves fele­sé­gé­től arany éksze­re­ket és...

2023. február 6., 8:56

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 38 éves férfi ellen, aki a köz­le­ke­dé­si konf­lik­tus során indo­ko­lat­la­nul, hir­te­len féke­zett a mögöt­te hala­dó...

2023. január 31., 8:30

A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség két sze­méllyel szem­ben 68 rend­be­li minő­sí­tett csa­lás miatt, egy továb­bi fér­fi­val szem­ben pénz­mo­sás miatt emelt vádat. A...

2023. január 30., 8:31

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 25 éves nő ellen, aki a sorom­pót letör­ve, az érke­ző vonat előtt haladt át a vas­úti átjá­rón A vád­ira­ti tény­ál­lás...

2023. január 24., 9:11

A Győri Járá­si Ügyész­ség három nővel és az egyi­kük fiá­val szem­ben lopás miatt emelt vádat. A vád sze­rint egy nő 2022 augusz­tu­sá­ban négy alka­lom­mal bement egy...

2023. január 23., 8:11

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki itta­san neki­üt­kö­zött egy másik autó­nak, majd elhaj­tott a hely­szín­ről és mene­kü­lés...

2023. január 17., 8:31

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nővel szem­ben, aki enge­dély nél­kül beköl­tö­zött egy ide­gen házba, majd az előre lezárt, lela­ka­tolt ingat­lan­ba betört....

2023. január 16., 8:12

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki egy év alatt közel 800 000 forint érté­kű ára­mot lopott el a szom­széd­tól A vád­irat sze­rint a 40...

2023. január 10., 9:32

1 2 3 30 31