Főoldal » Hírek » Győri Fellebbviteli Főügyészség

A Győri Fellebbviteli Főügyészség hírei

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát, a vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek továb­bi bűn­cse­lek­mény­ben...

2021. augusztus 30., 10:21

Súlyosabb büntetés kiszabását és kiutasítást indítványoz másodfokon az ügyészség a kábítószerkereskedőkkel szemben.

2021. augusztus 26., 9:27

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kú ügyész­ség az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát,...

2021. augusztus 24., 11:58

A másod­fo­kú Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a vád­lot­tak bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. A kis­ko­rú kis­lánnyal aka­ra­ta...

2021. augusztus 16., 10:06

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kú ügyész­ség az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát, az I. rendű vád­lott köz­ügyek...

2021. augusztus 12., 10:20

A másod­fo­kú Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát, a vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kimon­dá­sát és velük...

2021. augusztus 5., 8:30

A vád­lott kis­ko­rú nevelt fiá­val és gyer­mek­ko­rú lánya­i­val is vég­zett, és végez­te­tett súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő cse­lek­mé­nye­ket, továb­bá...

2021. augusztus 4., 14:37

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kú ügyész­ség az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát, a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát...

2021. július 19., 10:04

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kú ügyész­ség az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát, a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát...

2021. július 13., 9:59

1 2 4 5