Főoldal » Hírek » Győri Fellebbviteli Főügyészség

A Győri Fellebbviteli Főügyészség hírei

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta abban az ügy­ben, amely­ben egy test­vér­pár hideg­vér­rel...

2022. január 7., 10:58

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­za abban az ügy­ben, amely­ben a férfi a mun­ka­vi­szo­nyá­nak...

2021. december 17., 10:23

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a gye­re­ke­ket sze­xu­á­li­san bán­tal­ma­zó férfi egyik cse­lek­mé­nyé­nek a súlyo­sabb minő­sí­té­sé­re, a férfi...

2021. december 16., 8:54

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az óvo­dás kis­lány­ról súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő fel­vé­te­le­ket bir­tok­ló fér­fi­ak bün­te­té­se­i­nek...

2021. december 6., 10:28

A Győri Fellebbviteli Főügyészség súlyosabb büntetést indítványoz annak a férfinak, aki azzal fenyegetőzött, hogy megöli a szomszédját, ha a rendőrség nem viszi be.

2021. december 2., 11:02

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a 2018. évi ország­gyű­lé­si válasz­tá­son csaló férfi bün­te­té­sé­nek a meg­vál­toz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt. A...

2021. november 29., 13:53

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú ügyész­ség­ként sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát, a cse­lek­mény...

2021. november 24., 8:57

A Győri Fellebbviteli Főügyészség, mint másodfokú ügyészség sikeresen indítványozta az elsőfokú ítélet helybenhagyását abban az ügyben, amelyben egy férfi egy dohányboltot gáz-...

2021. november 23., 13:36

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a 11 éves kis­lányt sze­xu­á­li­san bán­tal­ma­zó fér­fi­ak bün­te­té­se­i­nek súlyo­sí­tá­sá­ra tett indít­ványt. Az...

2021. november 18., 14:24

1 2 6 7