Főoldal » Hírek » Győri Fellebbviteli Főügyészség

A Győri Fellebbviteli Főügyészség hírei

A Győri Fellebbviteli Főügyészség, mint másodfokú ügyészség, az elsőfokú ítélet megváltoztatását indítványozza az ügyben.

2021. február 15., 8:54

A Győri Fellebbviteli Főügyészség, mint másodfokú ügyészség, az elsőfokú ítélet helybenhagyását indítványozza az ügyben.

2021. február 8., 9:00

Az elsőfokú bíróság által kiszabott 8 év 6 hónap az ügyészség álláspontja szerint túlzottan enyhe a gyerekkorú sértett sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén.

2021. február 1., 10:46

A Győri Fellebbviteli Főügyészség, mint másodfokú ügyészség, az ún. nagylóki emberölés ügyében a harmad rendű vádlott megszüntetett letartóztatásának ismételt elrendelését...

2021. január 25., 14:55

Az ügyészség szerint az elsőfokú ítéletben megállapított cselekmények minősítése részben téves, a kiszabott büntetés enyhe.

2021. január 5., 13:42

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kú ügyész­ség, az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát, a vád­lott cse­lek­mé­nyé­nek halált okozó...

2020. november 11., 11:00

Sem jogos véde­lem, sem vélt jogos véde­lem, sem erős fel­in­du­lás nem álla­pít­ha­tó meg annak az apá­nak a javá­ra, aki az alko­ho­li­zá­ló együtt­élé­sük során...

2020. október 13., 13:58

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kú ügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­za abban az ügy­ben, ahol két kutya...

2020. október 8., 15:43

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kú ügyész­ség az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát, a vád­lott­nak a kis­ko­rú sér­tet­tet...

2020. augusztus 26., 8:35

1 2