Főoldal » Hírek » Győri Fellebbviteli Főügyészség

A Győri Fellebbviteli Főügyészség hírei

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en a bíró­ság a gyer­me­kei értel­mi, érzel­mi és erköl­csi fej­lő­dé­sét súlyos fok­ban...

2022. június 21., 13:49

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a gyer­me­két sze­xu­á­li­san zak­la­tó anya bün­te­té­sé­nek a súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. Az íté­let sze­rint...

2022. június 7., 11:48

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­té­se hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, aki a Bel­ügy­mi­nisz­té­ri­um­ban dol­go­zó...

2022. május 26., 14:15

A Győri Fellebbviteli Főügyészség az ismerőse fiát hónapokon keresztül szexuálisan zaklató férfi büntetésének a súlyosítását indítványozta.

2022. május 25., 11:54

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en a bíró­ság hely­ben­hagy­ta annak a fér­fi­nak a bün­te­té­sét, aki fogva tar­tott,...

2022. május 11., 11:20

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en a másod­fo­kú bíró­ság súlyo­sí­tot­ta annak a fér­fi­nak a bün­te­té­sét, aki egy nőnek...

2022. május 5., 12:38

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en a másod­fo­kú bíró­ság súlyo­sí­tot­ta annak a nőnek a bün­te­té­sét, aki segí­tett...

2022. május 4., 10:37

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en a másod­fo­kú bíró­ság súlyo­sí­tot­ta a szlo­vák nő és férfi bün­te­té­sét. A jog­erős...

2022. április 27., 11:33

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a lányát hóna­po­kon keresz­tül sze­xu­á­li­san zak­la­tó férfi bün­te­té­sé­nek a hely­ben­ha­gyá­sát...

2022. április 25., 14:57

1 2 8 9