Főoldal » Hírek » Győri Fellebbviteli Főügyészség

A Győri Fellebbviteli Főügyészség hírei

Elsőfokon a bíróság 17 év fegyházbüntetést szabott ki a bíróság, az ügyészség súlyosításért fellebbezett.

2021. április 1., 12:59

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en a bíró­ság súlyo­sabb bün­te­tést sza­bott ki abban az ügy­ben, amely­ben a vád­lott a...

2021. március 22., 9:38

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát, és a vád­lot­tak bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sát is...

2021. március 18., 14:42

A Győri Íté­lő­táb­la osz­tot­ta a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség jogi állás­pont­ját abban az ügy­ben, amely­ben a vád­lott indu­lat­ból fel­lök­te a...

2021. március 16., 9:57

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta abban az ügy­ben, amely­ben az egye­te­mis­ta vád­lott nem tudott...

2021. március 9., 11:45

A Győri Fellebbviteli Főügyészség, mint másodfokú ügyészség, az elsőfokú ítélet megváltoztatását, a vádlottak bűnösségének kimondását és velük szemben súlyos büntetések...

2021. március 3., 15:00

A Győri Fellebbviteli Főügyészség, mint másodfokú ügyészség, az elsőfokú ítélet megváltoztatását indítványozza az ügyben.

2021. február 15., 8:54

A Győri Fellebbviteli Főügyészség, mint másodfokú ügyészség, az elsőfokú ítélet helybenhagyását indítványozza az ügyben.

2021. február 8., 9:00

Az elsőfokú bíróság által kiszabott 8 év 6 hónap az ügyészség álláspontja szerint túlzottan enyhe a gyerekkorú sértett sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén.

2021. február 1., 10:46

1 2 11 12 13