Főoldal » Hírek » Győri Fellebbviteli Főügyészség

A Győri Fellebbviteli Főügyészség hírei

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en a bíró­ság hely­ben­hagy­ta annak a fér­fi­nak a bün­te­té­sét, aki fogva tar­tott,...

2022. május 11., 11:20

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en a másod­fo­kú bíró­ság súlyo­sí­tot­ta annak a fér­fi­nak a bün­te­té­sét, aki egy nőnek...

2022. május 5., 12:38

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en a másod­fo­kú bíró­ság súlyo­sí­tot­ta annak a nőnek a bün­te­té­sét, aki segí­tett...

2022. május 4., 10:37

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en a másod­fo­kú bíró­ság súlyo­sí­tot­ta a szlo­vák nő és férfi bün­te­té­sét. A jog­erős...

2022. április 27., 11:33

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a lányát hóna­po­kon keresz­tül sze­xu­á­li­san zak­la­tó férfi bün­te­té­sé­nek a hely­ben­ha­gyá­sát...

2022. április 25., 14:57

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta a nevelt lányát éve­ken keresz­tül sze­xu­á­li­san zak­la­tó, másik nevelt gyer­me­két és...

2022. április 13., 8:58

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a kábí­tó­szer­rel keres­ke­dő férfi bün­te­té­sé­nek a súlyo­sí­tá­sá­ra tett indít­ványt. Az íté­let sze­rint a...

2022. április 6., 13:47

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a maga­te­he­tet­len édes­any­ját elha­nya­go­ló nő cse­lek­mé­nyé­nek a súlyo­sabb minő­sí­té­sé­re, a...

2022. március 31., 9:50

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a gyer­me­ke­ik értel­mi, érzel­mi és erköl­csi fej­lő­dé­sét súlyos fok­ban veszé­lyez­te­tő szü­lők bün­te­té­sé­nek...

2022. március 18., 11:01

1 2 3 9 10