Főoldal » Hírek » Győri Fellebbviteli Főügyészség

A Győri Fellebbviteli Főügyészség hírei

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát, az egyik cse­lek­mény súlyo­sabb minő­sí­té­sét, az egyik férfi és a nő...

2023. március 13., 11:30

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta a tizen­négy éves lányt sze­xu­á­li­san zak­la­tó férfi bün­te­té­sé­nek a...

2023. március 3., 7:57

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta abban az ügy­ben, amely­ben a fele­ség meg­öl­te...

2023. február 24., 9:29

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú ügyész­ség­ként ará­nyos­nak tart­ja az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott bün­te­tést, annak a fér­fi­nak...

2023. február 21., 9:46

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en a bíró­ság súlyo­sí­tot­ta annak a fér­fi­nak a bün­te­té­sét, aki nevelt lányai...

2023. február 14., 9:11

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en a bíró­ság súlyo­sí­tot­ta a bűn­szer­ve­zet néhány tag­já­nak a bün­te­té­sét, akik a...

2023. január 26., 12:41

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en a bíró­ság súlyo­sí­tot­ta annak a fér­fi­nak a bün­te­té­sét, aki csa­lád­tag­ja­it...

2023. január 13., 9:40

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú ügyész­ség­ként a cse­lek­mé­nye minő­sí­té­sé­nek a meg­vál­toz­ta­tá­sát, és a bün­te­té­se...

2023. január 11., 9:43

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség ará­nyos­nak tart­ja annak a nőnek a bün­te­té­sét, aki fej­szé­vel meg­öl­te az élet­tár­sát, majd a tes­tét...

2022. december 15., 8:31

1 2 3 12 13