Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség hírei

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a fia­tal fér­fi­val szem­ben, aki vita köz­ben...

2021. szeptember 15., 8:25

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat az ellen a fia­tal férfi ellen, aki azért...

2021. szeptember 14., 11:21

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki az elha­tal­ma­so­dó fél­té­keny­sé­ge...

2021. szeptember 7., 9:03

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat az ellen a kül­föl­di férfi ellen, aki ittas álla­pot­ban...

2021. szeptember 1., 9:11

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a vád­lott 2020. janu­ár 14-én reg­gel 5 óra körül kis­te­her­gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett...

2021. augusztus 31., 9:38

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki Haj­dú­bö­ször­mény­ben egy...

2021. augusztus 25., 11:27

A vád szerint a férfi szabálytalanul végeztette el a szigetelési munkálatokat, eközben ő és a kollégája is megsérült.

2021. augusztus 24., 8:53

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett miatt emelt vádat az ellen a fia­tal nő ellen, aki a barát­ja által veze­tett autó...

2021. augusztus 18., 8:34

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki az udva­rán lévő eper­fa ter­mé­sé­nek meg­óvá­sa végett...

2021. augusztus 17., 8:33

1 2 13 14