Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség hírei

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki egy útke­resz­te­ző­dés­ben nem...

2020. december 1., 8:15

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki a kül­föld­ről érke­ző kábí­tó­szert...

2020. november 18., 8:32

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség halált okozó, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat két férfi ellen,...

2020. november 17., 8:12

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség orv­ha­lá­szat vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat három fér­fi­val szem­ben, mivel kerí­tő...

2020. november 12., 7:53

A Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki itta­san...

2020. november 11., 8:06

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki pénz­szer­zés­re hasz­nál­ta a sér­tet­tel fenn­ál­ló...

2020. november 10., 8:47

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség jár­mű­ve­ze­tés til­tott áten­ge­dé­sé­nek vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki kis­ko­rú barát­nő­je...

2020. november 4., 7:59

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó, bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a...

2020. november 3., 8:10

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki egy deb­re­ce­ni óvo­dá­ban...

2020. október 27., 8:39

1 2 3 4 5 6