Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség

A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség hírei

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki bosszú­ból akar­ta Hen­ci­dán, az utcán...

2023. február 8., 9:03

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség fog­lal­koz­ta­tás­sal és osz­ta­lék­fi­ze­tés­sel össze­füg­gés­ben elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás és más...

2023. február 7., 8:34

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a nyír­egy­há­zi férfi ellen, aki...

2023. február 1., 8:14

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat két olasz és egy magyar állam­pol­gár­sá­gú férfi ellen, akik Deb­re­cen bel­vá­ro­sá­ban...

2023. január 31., 8:04

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség ter­ror­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen. Az elkö­ve­tő egy...

2023. január 25., 8:33

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat két vitat­ko­zó szom­széd ellen. A vád­irat sze­rint 2022....

2023. január 24., 8:59

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen az asszony...

2023. január 18., 8:27

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat öt sze­méllyel szem­ben, akik Pocsaj­ban...

2023. január 17., 8:45

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség kény­szer­in­téz­ke­dés vég­re­haj­tá­sa alóli kivo­nás cél­já­ból elkö­ve­tett fogoly­szö­kés vét­sé­ge miatt emelt vádat...

2023. január 11., 8:53

1 2 28 29