Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség

A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség hírei

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­jé­nek meg­sér­té­se bűn­tett miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki az...

2023. május 24., 9:28

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség rab­lás súlyo­sab­ban minő­sü­lő esete és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val és fia­tal­ko­rú...

2023. május 23., 8:54

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki rosszul rög­zí­tett egy...

2023. május 17., 8:40

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki bosszú­ból...

2023. május 10., 8:17

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ég rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azok­kal a vád­lot­tak­kal szem­ben, akik közös ita­lo­zás köz­ben...

2023. május 9., 8:09

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó, gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a házas­pár...

2023. május 3., 8:59

A Debreceni Járási Ügyészség hamis vád bűntette miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki betelefonált a rendőrségre és azt állította, hogy volt élettársa be van drogozva, ezért...

2023. április 26., 8:35

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki az...

2023. április 25., 8:56

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te miatt emelt vádat egy pan­zi­ót üze­mel­te­tő nő és két férfi ellen,...

2023. április 19., 8:55

1 2 31 32