Főoldal » Hírek » Heves Megyei Főügyészség

A Heves Megyei Főügyészség hírei

A Heves Megyei Főügyész­ség bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál és fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re...

2022. október 5., 9:59

Az Egri Járá­si Ügyész­ség csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé...

2022. szeptember 29., 9:42

Az Egri Járá­si Ügyész­ség önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja azt az anyát és fiát, akik – töb­bek között – a fiú ki nem fize­tett...

2022. szeptember 22., 8:00

Az Egri Járási Ügyészség nagyobb vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével vádolja a polgármestert.

2022. szeptember 15., 8:59

A triász letartóztatott tagjai ellen az Egri Járási Ügyészség emelt vádat nemrégiben a bíróság előtt.

2022. szeptember 1., 9:42

A gondnokoltjait megkárosító 64 éves elkövetővel szemben az Egri Járási Ügyészség vádat emelt az illetékes járásbíróság előtt.

2022. augusztus 24., 9:23

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 46 éves férfi ellen, aki a kez­de­ti csa­lá­di­as együtt­élést köve­tő­en rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta a vele...

2022. augusztus 17., 8:26

Az élet elle­ni bűn­cse­lek­mény kísér­le­te miatt indult bün­te­tő eljá­rás­ban a Heves Megyei Főügyész­ség emelt vádat egy 40 éves nővel szem­ben. A vád­lott idén,...

2022. augusztus 10., 8:59

Az Egri Járási Ügyészség vádat emelt a harmincas éveiben járó elkövetővel szemben.

2022. augusztus 3., 8:59

1 2 13 14