Főoldal » Hírek » Heves Megyei Főügyészség

A Heves Megyei Főügyészség hírei

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és több más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a 19 éves fér­fi­val...

2021. szeptember 16., 8:29

A Heves Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt...

2021. szeptember 10., 8:33

Vádemelés két ügyben, négy elkövetővel szemben.

2021. szeptember 2., 9:12

Csaknem 70 oldalnyi az a vádirat, amelyet a Füzesabonyi Járási Ügyészség benyújtott a bíróságra a 13 vádlottal szemben.

2021. augusztus 26., 8:49

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a bün­te­tett elő­éle­tű 70 éves fér­fi­val szem­ben, aki maró hatá­sú folya­dék­kal öntöt­te le a hara­go­sa nagy...

2021. augusztus 17., 8:41

A Heves Megyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki az édes­any­já­val közö­sen lakott...

2021. augusztus 12., 8:45

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azok­kal az elkö­ve­tők­kel szem­ben, akik közül ket­ten egy bese­nyő­te­le­ki dohány­bolt­ban az eladó és az éppen ott...

2021. augusztus 5., 8:34

Az ama­tőr módon szer­ve­zett ese­mé­nyen egy hat éves kis­fiú a nézők közé haj­tott egy quad­dal, ahe­lyett, hogy a föl­dön fekvő apján ugra­tott volna át a jár­mű­vel,...

2021. július 29., 8:45

Egy haza­fe­lé tartó magá­nyos nőt táma­dott meg az utcán az a 24 éves férfi, aki ellen a Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség emelt vádat nem­ré­gi­ben. A 42 éves sér­tett...

2021. július 28., 8:34

1 2 7 8