Főoldal » Hírek » Heves Megyei Főügyészség

A Heves Megyei Főügyészség hírei

Az Egri Járási Ügyészség ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége mellett közúti veszélyeztetés bűntettével és hivatalos személy elleni erőszak bűntettével is vádolja...

2020. december 1., 8:48

A Heves Megyei Főügyészség három személlyel szemben emelt vádat vagyon elleni és korrupciós bűncselekmények elkövetése miatt.

2020. november 25., 9:03

Az Egri Járá­si Ügyész­ség gon­dat­lan köz­ve­szély oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja azt az 59 éves elkö­ve­tőt, aki figyel­met­len­sé­ge miatt kis híján...

2020. november 19., 9:10

A Heves Megyei Főügyész­ség vádat emelt négy sze­méllyel szem­ben, akik több éven keresz­tül szín­lelt gaz­da­sá­gi tevé­keny­ség foly­ta­tá­sá­val okoz­tak több...

2020. november 12., 8:56

A Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 24 éves nővel, és 20 éves élet­tár­sá­val szem­ben, akik csak­nem egy éven át zsa­rol­tak egy nyug­dí­jas...

2020. november 4., 8:46

Állat­kín­zás miatt emelt vádat a Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség egy 41 éves fér­fi­val szem­ben, aki egy Heves megyei köz­ség­ben az utcán, mások szeme lát­tá­ra oko­zott...

2020. október 26., 11:14

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 24 éves, idő­köz­ben letar­tóz­ta­tott, több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű elkö­ve­tő­vel szem­ben, aki...

2020. október 22., 9:30

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két, jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tő­vel szem­ben, akik meg­tá­mad­tak, majd fel­vált­va, erő­szak­kal...

2020. október 14., 9:03

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a két fia­tal­lal szem­ben, akik több mint egy éven át részt vet­tek egy kül­föld­ről szer­ve­zett bűncselekmény-sorozatban,...

2020. október 8., 9:45

1 2 3 4