Főoldal » Hírek » Heves Megyei Főügyészség

A Heves Megyei Főügyészség hírei

A Heve­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy több­szö­rös vissza­eső, más ügy­ben jelen­leg is jog­erős bör­tön­bün­te­té­sét töltő, 30 éves férfi ellen, aki az...

2020. szeptember 16., 9:17

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség egy idő­sott­hon­ban lakó férfi halá­la miatt emelt vádat két egész­ség­ügyi dol­go­zó­val szem­ben. A vád­lot­tak egyi­ke a...

2020. szeptember 9., 9:32

A Heves Megyei Főügyész­ség 14 sze­mélyt – köz­tük egy orosz állam­pol­gárt – vádol azzal, hogy Magyar­or­szá­gon a 2010-es évek­ben hosszabb időn át til­tott...

2020. szeptember 3., 9:06

A Heves Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja azt a fia­tal nőt, aki egy szó­vál­tást köve­tő­en fél­té­keny­ség­ből szí­ven...

2020. augusztus 18., 8:28

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 15 éves gyön­gyös­pa­tai magán­ta­nu­ló ellen, aki fel­nőtt­ko­rú tár­sa­i­val több lopást is elkö­ve­tett tavaly nyá­ron...

2020. augusztus 12., 9:34

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 45 éves fér­fi­val szem­ben, aki egy rako­dó­gép­pel figyel­met­len­ség­ből halál­ra gázol­ta egy mun­ka­tár­sát.  A...

2020. augusztus 4., 8:35

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a bese­nyő­tel­ki házas­pár­ral szem­ben, akik hosszú időn keresz­tül nem járat­ták rend­sze­re­sen isko­lá­ba...

2020. július 15., 9:32

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két 24 éves fia­tal­em­ber­rel szem­ben, akik tavaly decem­ber­ben együtt rabol­tak ki egy idős asszonyt egy Heves megyei...

2020. július 7., 10:21

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a test­vér­pár­ral szem­ben, akik hosszabb időn át zsa­rol­tak egy fér­fit, aki nagyobb pénz­összeg­gel tar­to­zott néhai...

2020. július 2., 8:51

1 2 3