Főoldal » Hírek » Heves Megyei Főügyészség

A Heves Megyei Főügyészség hírei

Rendőröket akart ölni baltájával egy zavart elméjű férfi Egerben. A bűnügyben a Heves Megyei Főügyészség emelt vádat a jelenleg az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító...

2020. december 21., 8:57

A Heves Megyei Főügyészség emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a lakótársa életére törő vádlottal szemben.

2020. december 17., 8:45

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­től szá­mí­tott két napon belül - gyor­sí­tott eljá­rás­ban - bíró­ság elé állí­tot­ta azt a...

2020. december 12., 10:24

A Heves Megyei Főügyészség a büntetett előéletű, visszaeső vádlott ellen pénzmosás bűntette miatt emelt vádat.

2020. december 10., 9:32

Az Egri Járási Ügyészség ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége mellett közúti veszélyeztetés bűntettével és hivatalos személy elleni erőszak bűntettével is vádolja...

2020. december 1., 8:48

A Heves Megyei Főügyészség három személlyel szemben emelt vádat vagyon elleni és korrupciós bűncselekmények elkövetése miatt.

2020. november 25., 9:03

Az Egri Járá­si Ügyész­ség gon­dat­lan köz­ve­szély oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja azt az 59 éves elkö­ve­tőt, aki figyel­met­len­sé­ge miatt kis híján...

2020. november 19., 9:10

A Heves Megyei Főügyész­ség vádat emelt négy sze­méllyel szem­ben, akik több éven keresz­tül szín­lelt gaz­da­sá­gi tevé­keny­ség foly­ta­tá­sá­val okoz­tak több...

2020. november 12., 8:56

A Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 24 éves nővel, és 20 éves élet­tár­sá­val szem­ben, akik csak­nem egy éven át zsa­rol­tak egy nyug­dí­jas...

2020. november 4., 8:46

1 2 5 6 7 8