Főoldal » Hírek » Heves Megyei Főügyészség

A Heves Megyei Főügyészség hírei

Állat­kín­zás miatt emelt vádat a Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség egy 41 éves fér­fi­val szem­ben, aki egy Heves megyei köz­ség­ben az utcán, mások szeme lát­tá­ra oko­zott...

2020. október 26., 11:14

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 24 éves, idő­köz­ben letar­tóz­ta­tott, több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű elkö­ve­tő­vel szem­ben, aki...

2020. október 22., 9:30

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két, jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tő­vel szem­ben, akik meg­tá­mad­tak, majd fel­vált­va, erő­szak­kal...

2020. október 14., 9:03

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a két fia­tal­lal szem­ben, akik több mint egy éven át részt vet­tek egy kül­föld­ről szer­ve­zett bűncselekmény-sorozatban,...

2020. október 8., 9:45

A Heves Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy 37 éves, koráb­ban már bün­te­tett vád­lot­tal szem­ben, aki egy kocs­mai...

2020. október 1., 9:39

A Heve­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két huszon­éves elkö­ve­tő­vel szem­ben, akik két éven át új pszi­cho­ak­tív anya­go­kat árul­tak a köm­lői csa­lá­di...

2020. szeptember 23., 9:04

A Heve­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy több­szö­rös vissza­eső, más ügy­ben jelen­leg is jog­erős bör­tön­bün­te­té­sét töltő, 30 éves férfi ellen, aki az...

2020. szeptember 16., 9:17

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség egy idő­sott­hon­ban lakó férfi halá­la miatt emelt vádat két egész­ség­ügyi dol­go­zó­val szem­ben. A vád­lot­tak egyi­ke a...

2020. szeptember 9., 9:32

A Heves Megyei Főügyész­ség 14 sze­mélyt – köz­tük egy orosz állam­pol­gárt – vádol azzal, hogy Magyar­or­szá­gon a 2010-es évek­ben hosszabb időn át til­tott...

2020. szeptember 3., 9:06

1 2 6 7 8