Főoldal » Hírek » Békés Megyei Főügyészség

A Békés Megyei Főügyészség hírei

A Szarvasi Járási Ügyészség több rendbeli minősített kifosztás, lopás és annak kísérlete miatt emelt vádat 7 büntetett előéletű Borsod megyei férfi ellen, akik magukat különböző...

2020. december 22., 9:22

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség 2020. decem­ber 12-én lopás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt bíró­ság elé állí­tott egy több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű...

2020. december 16., 8:46

A Szeghalmi Járási Ügyészség vádirata alapján 2 rendbeli új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette és kábítószer birtoklásának vétsége miatt halmazati büntetésül 4 év...

2020. december 4., 9:03

A Gyulai Járási Ügyészség minősített testi sértés miatt kezdeményezte egy 24 éves büntetett előéletű, többszörös és különös visszaesőnek minősülő férfi letartóztatását,...

2020. december 3., 8:52

A Békéscsabai Járási Ügyészség 315 rendbeli közokirat-hamisítás bűntette miatt emelt vádat egy 48 éves, büntetett előéletű békéscsabai nő és társa, egy 65 éves, szintén...

2020. december 2., 8:34

A Szar­va­si Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 43 éves bün­te­tett elő­éle­tű mező­kö­ves­di...

2020. november 19., 8:50

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy bün­te­tett elő­éle­tű, külö­nös...

2020. november 13., 11:43

A Békés Megyei Főügyész­ség sze­mé­lyi sza­bad­sá­gá­tól meg­fosz­tott sze­mély sérel­mé­re, kizsák­má­nyo­lás cél­já­ból, erő­szak­kal, fenye­ge­tés­sel,...

2020. november 6., 11:23

A Szar­va­si Járá­si Ügyész­ség keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 26 éves bün­tet­len elő­éle­tű...

2020. november 5., 13:32

1 2