Főoldal » Hírek » Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség hírei

A Szol­no­ki Járá­si Ügyész­ség vádat emelt hat férfi ellen, új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt. A vád sze­rint két...

2020. október 28., 8:15

A Szol­no­ki Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be egy 22 éves zagy­va­ré­ka­si férfi ellen állat­kín­zás bűn­tet­te miatt. A vád­lott 2020 tava­szán úgy...

2020. október 20., 7:59

A Mező­tú­ri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be egy 39 éves mező­tú­ri fér­fi­val szem­ben fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és...

2020. október 13., 8:58

A Szol­no­ki Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a Szol­no­ki Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­já­nál egy 19 éves szol­no­ki férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra...

2020. szeptember 23., 8:45

A Szol­no­ki Járá­si Ügyész­ség 2020. júli­us 13-án köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, aki...

2020. július 14., 11:39

1 2