Főoldal » Hírek » Pest Megyei Főügyészség

A Pest Megyei Főügyészség hírei

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nő ellen, aki egy pala­csin­ta­sü­tő­vel bán­tal­maz­ta a fér­jét. A vád­irat sze­rint a házas­tár­sak között már...

2020. december 2., 7:59

A Pest Megyei Főügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki másfél éves időszakban termesztett nagyüzemi mennyiségben kábítószert.

2020. november 26., 8:48

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy nő és egy férfi ellen, akik még 2020 janu­ár­já­ban Vámos­mi­ko­lán meg­öl­tek egy köze­lük­ben lakó idős asszonyt, akit azután...

2020. november 24., 9:12

A Ceglédi Járási Ügyészség indítványozta egy nő letartóztatását, aki miután szexuális szolgáltatás ürügyén találkozott egy férfival, fenyegetéssel több százezer forintot...

2020. november 23., 12:11

A Pest Megyei Főügyészség vádat emelt egy férfival szemben, aki különösebb ok nélkül úgy megverte egy ismerősét, hogy az életveszélyes sérüléseket szenvedett.

2020. november 23., 9:41

A 2019 novem­be­re és 2020 máju­sa között több megyé­ben tar­tot­tak rend­őri akci­ót. Az elfo­gott és a nyo­mo­zás köz­ben beazo­no­sí­tott drog­há­ló­zat tag­jai...

2020. november 17., 9:30

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki élet­tár­sát bán­tal­maz­ta és közös gyer­me­kük­kel együtt fogva...

2020. november 16., 13:47

Az Érdi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta és meg­erő­sza­kol­ta élet­tár­sát. A vád­irat sze­rint a férfi...

2020. november 11., 8:35

A vád­irat sze­rint a férfi szem­ben lakott egy ceg­lé­di óvo­dá­val és nagyon zavar­ta, hogy a szü­lők gyak­ran az ingat­lan­ja előtt par­kol­nak az autó­ik­kal. Azért,...

2020. november 9., 8:13

1 2 5 6