Főoldal » Hírek » Somogy Megyei Főügyészség

A Somogy Megyei Főügyészség hírei

A Somogy Megyei Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt emelt vádat azzal a 24 éves nagyatádi férfival szemben, aki a jogos védelem kereteit túllépve...

2020. november 23., 8:09

Köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és aljas indok­ból elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Kapos­vá­ri Járá­si...

2020. november 20., 7:51

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség zsa­ro­lás, kény­sze­rí­tés és sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a két fér­fi­val...

2020. november 19., 8:46

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a 19 éves Mar­ca­li kör­nyé­kén élő fér­fi­val szem­ben, aki cél­zott lövést...

2020. november 18., 13:35

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a 19 éves Mar­ca­li kör­nyé­kén élő fér­fi­val szem­ben, aki cél­zott lövést...

2020. november 18., 12:35

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség indít­ványt nyúj­tott be a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság Nyo­mo­zá­si Bíró­já­hoz az állat­kín­zás bűn­tet­té­vel és...

2020. november 18., 8:18

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a Mar­ca­li kör­nyé­kén élő fér­fi­val...

2020. november 13., 7:57

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re elkö­ve­tett sik­kasz­tás vét­sé­ge és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat...

2020. november 12., 7:45

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség Bar­csi Kiren­delt­sé­ge 57 rend­be­li csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ta meg azt a külö­nös vissza­eső  fér­fit, aki olyan...

2020. november 11., 7:52

1 2 7 8