Főoldal » Hírek » Somogy Megyei Főügyészség

A Somogy Megyei Főügyészség hírei

A Kaposvári Járási Ügyészség a bűncselekmény felismerésére idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat azzal a 45 éves...

2020. december 2., 8:20

A Kaposvári Járási Ügyészség kábítószer kereskedelem bűntette miatt gyorsított eljárásban emelt vádat azzal a 28 éves kaposvári férfival szemben, aki saját termesztésű...

2020. december 1., 8:06

Somogy Megyei Főügyészség 2020 májusában emelt vádat jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer kereskedelem bűntette és más bűncselekmények miatt öt férfival...

2020. november 30., 9:03

A Fonyódi Járási Ügyészség garázdaság vétsége miatt emelt vádat egy strandbüfében rendbontó férfi ellen.

2020. november 27., 8:21

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen elkö­ve­tett bűn­tett miatt emelt vádat azzal a 24 éves fér­fi­val szem­ben, aki állat­te­re­lés...

2020. november 26., 11:47

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san és nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett garáz­da­ság miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy apa, fia és a fiú...

2020. november 25., 8:07

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és továb­bi nyolc bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság...

2020. november 24., 8:08

A Somogy Megyei Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt emelt vádat azzal a 24 éves nagyatádi férfival szemben, aki a jogos védelem kereteit túllépve...

2020. november 23., 8:09

Köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és aljas indok­ból elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Kapos­vá­ri Járá­si...

2020. november 20., 7:51

1 2 8 9