Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Megyei Főügyészség

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség hírei

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állí­tott egy bol­gár fér­fit, aki 2021....

2021. szeptember 22., 8:15

Fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt kell felel­nie annak a két fér­fi­nak, akik­kel szem­ben a Kis­kun­ha­la­si...

2021. szeptember 21., 8:20

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2020...

2021. szeptember 20., 8:43

A Bajai Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa miatt vádat emelt egy buda­pes­ti...

2021. szeptember 17., 8:41

A Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állí­tott egy buda­pes­ti...

2021. szeptember 16., 8:34

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség a köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt vádat emelt egy idős férfi ellen, aki 2021...

2021. szeptember 15., 9:01

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li lopás és orgaz­da­ság bűn­tet­te miatt vádat emelt egy főként épí­té­si terü­le­tek, csar­no­kok...

2021. szeptember 14., 8:33

A Kiskunhalasi Járási Ügyészség egy nap alatt négy férfit és egy nőt állított bíróság elé ittas járművezetés miatt.

2021. szeptember 10., 8:13

A Kecskeméti Járási Ügyészség orgazdaság bűntette miatt vádat emelt egy ukrán-magyar férfival és társaival szemben.

2021. szeptember 9., 8:48

1 2 27 28