Főoldal » Hírek » Békés Megyei Főügyészség

A Békés Megyei Főügyészség hírei

A Gyulai Járási Ügyészség vádat emelt a két férfi ellen, akik 2020 október-decemberben 12 lakásba törtek be országszerte.

2022. április 14., 9:14

Gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Szar­va­si Járá­si Ügyész­ség egy 20 éves bün­tet­len elő­éle­tű...

2022. január 19., 8:36

A Szar­va­si Járá­si Ügyész­ség erő­szak­kal és egyéb befo­lyá­si viszonnyal vissza­él­ve üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te, vala­mint...

2022. január 18., 8:29

Fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Bat­to­nyai Járá­si Ügyész­ség egy 45 éves bün­tet­len elő­éle­tű győr­új­ba­rá­ti férfi ellen,...

2021. december 31., 8:54

Halált okozó, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Szar­va­si Járá­si Ügyész­ség egy 50 éves szar­va­si...

2021. december 28., 9:24

Tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mé­lyek­ről por­nog­ráf fel­vé­tel meg­szer­zé­sé­vel, ille­tő­leg ilyen fel­vé­tel készí­té­sé­vel...

2021. december 6., 8:51

Halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség egy 26 éves bün­tet­len elő­éle­tű eleki férfi ellen,...

2021. december 1., 9:57

A Békés Megyei Főügyész­ség előre kiter­vel­ten, aljas indok­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt a letar­tóz­ta­tá­sát kez­de­mé­nyez­te annak a 35 éves...

2021. november 10., 12:49

A Gyulai Járási Ügyészség a letartóztatását kezdeményezte annak a 16 éves fiúnak, aki a gyanú szerint a bűnügyi felügyelet szabályait megszegte, ismét a volán mögé ült és...

2021. szeptember 29., 8:27

1 2 6 7