Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség hírei

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki három éven keresz­tül enge­dély nél­kül gyűj­tött és tárolt hul­la­dé­kot egy megye­be­li...

2022. május 23., 9:02

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki közel 47 mil­lió forint bűnös pénz tisz­tá­ra mosá­sá­ban vett részt. A vád­irat sze­rint a szerb...

2022. május 20., 8:49

A Szegedi Járási Ügyészség letartóztatását indítványozta annak a három férfinak, akik egy legalább 6 főből álló szervezet tagjaiként őrizetlenül hagyott személygépkocsikból,...

2022. május 19., 9:10

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy bécsi egye­sü­let­hez ígért szer­ző­dést a 15 éves sze­ge­di fiú szü­le­i­nek. Még a...

2022. május 18., 10:20

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal az idős fér­fi­val szem­ben, aki ész­lel­te fele­sé­ge rosszul­lé­tét, ennek elle­né­re lefe­küdt és nem hívott...

2022. május 17., 9:23

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség hét­vé­gi ügye­le­ti tevé­keny­sé­ge során letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fran­cia fér­fi­nak, aki 13...

2022. május 16., 8:54

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt két fér­fi­val szem­ben, akik hamis utó­la­gos elszá­mo­lás­sal több, mint 300 mil­lió forint összeg­re nyúj­tot­tak be...

2022. május 13., 9:15

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a három fér­fi­val és három nővel szem­ben, akik fia­tal nőket fut­tat­tak és egy fér­fit is ház körü­li mun­kák...

2022. május 12., 9:20

A főügyész­ség irá­nyí­tá­sá­val a NAV Dél-alföldi Bűn­ügyi Igaz­ga­tó­ság Csongrád-Csanád Megyei Vizs­gá­la­ti Osz­tá­lyá­nak nyo­mo­zói és a Készen­lé­ti...

2022. május 11., 9:42

1 2 46 47