Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség hírei

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a csong­rá­di fér­fi­val szem­ben, aki 2009. nya­rán ölte meg isme­rő­sét, majd a holt­tes­tet elás­ta. A vád­irat...

2022. június 8., 9:11

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség hét­vé­gi ügye­le­ti tevé­keny­sé­ge során letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a három fér­fi­nak, akik három...

2022. június 7., 9:16

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két len­gyel fér­fi­val szem­ben, aki­ket tavaly értek tet­ten ember­csem­pé­szé­sen Csongrád-Csanád megyé­ben. A vád­irat...

2022. június 3., 9:01

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a 19 iraki, palesz­tin és magyar fér­fi­val ille­tő­leg nővel szem­ben, akik 2019. decem­be­re és 2020. októ­be­re között...

2022. június 1., 9:10

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki nem­lé­te­ző örök­ség ígé­re­té­vel 15 – külön­bö­ző val­lá­si fele­ke­zet­hez...

2022. május 31., 9:43

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség hét­vé­gi ügye­le­ti tevé­keny­sé­ge során letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a három fér­fi­nak, akik két eset­ben...

2022. május 30., 10:09

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a német fér­fi­nak, aki 5 kilo­gramm hero­int csem­pé­szett. A meg­ala­po­zott gyanú...

2022. május 27., 8:23

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sát annak a bol­gár fér­fi­nak, aki 20 ille­gá­lis határ­át­lé­pő csem­pé­szé­sé­ben...

2022. május 26., 9:00

A Szen­te­si Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben bíró­ság elé állí­tot­ta azt a hely­be­li fér­fit, aki egy rend­őri intéz­ke­dé­sen...

2022. május 24., 10:13

1 2 3 48 49