Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség hírei

Vádat emelt a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség tizenkét külföldi állampolgárral szemben, akik 2015 nyarán növényvédelmi felügyelőket vesztegettek meg Röszkén.

2020. november 20., 8:36

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban az őri­zet 72 órája alatt bíró­ság elé állít­ja azt a fér­fit, aki hét­főn dél­után...

2020. november 19., 9:13

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki hóna­po­kon keresz­tül élet­ve­szé­lye­sen fenye­get­te és ütle­gel­te a vele közös...

2020. november 18., 8:57

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal az Auszt­ri­á­ban élő szlo­vák, bos­nyák és szerb fér­fi­val szem­ben, akik ille­gá­lis határ­át­lé­pők Bécs­be...

2020. november 17., 9:35

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki közös laká­suk­ban bán­tal­maz­ta és annak erké­lyé­re kizár­ta édes­any­ját,...

2020. november 13., 9:06

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a négy, Svéd­or­szág­ban és Német­or­szág­ban élő fér­fi­val szem­ben, akik ille­gá­lis határ­át­lé­pők...

2020. november 12., 9:01

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki az ünne­pi ebéd főzé­se köz­ben oko­zott sérü­lé­se­ket 80 éves édes­any­já­nak. A...

2020. november 11., 8:37

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki­nek a mulasz­tá­sa foly­tán egy sze­mély nyolc napon túl gyó­gyu­ló súlyos, mara­dan­dó...

2020. november 10., 8:01

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a fér­fit, aki a köze­li kocs­má­ig jutott a lopott...

2020. november 9., 9:30

1 2 22 23 24 29 30