Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség hírei

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki az egyik megyei járá­si...

2020. szeptember 28., 9:26

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a két fér­fi­vel szem­ben, akik tavaly május­ban egy épí­té­si tör­me­lék elhe­lye­zé­se okán vitat­koz­tak...

2020. szeptember 25., 9:15

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal az Auszt­ri­á­ban élő koszo­vói állam­pol­gár­ral szem­ben, aki idén már­ci­us ele­jén 15 kg kábí­tó­szert...

2020. szeptember 24., 9:42

A Makói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a fér­fit, aki idén nyá­ron három­szor is ugyan­ab­ba az üzlet­be...

2020. szeptember 22., 10:10

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a makói fér­fi­vel szem­ben, aki tavaly nyá­ron oko­zott élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket egy másik fér­fi­nek. A...

2020. szeptember 21., 9:16

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a fia­tal fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2020. szep­tem­ber...

2020. szeptember 18., 8:57

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal az elítélt­tel szem­ben, aki tavaly nyá­ron bán­tal­ma­zott egy biz­ton­sá­gi fel­ügye­lőt. A vád­irat sze­rint a...

2020. szeptember 17., 8:49

A Makói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­vel szem­ben, aki egy idős, látás­sé­rült sér­tet­tet rabolt ki Makón idén május­ban. A vád­irat sze­rint a...

2020. szeptember 16., 10:27

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a két fér­fi­nek és nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, akik...

2020. szeptember 14., 10:03

1 2 28 29 30 32 33